Alla kategorier

Startnummer bara på bröstet 2011

Startnummer bare på brystet i 2011 Som ledd i at det nå er brikkebasert tidtakning på alle etappene i St Olavsloppet skal løperne i 2011 bare ha startnummer på brystet. Tidligere har løperne også hatt eget startnummer på ryggen. Brikken som brukes til tidtakningen er som et armbånd som festes på håndleddet og overleveres ved veksling.

Veksling Landfald flytta til Leirådal.

Veksling Landfald flytta til Leirådal. Vekslinga på Landfald mellom etappe 18 og 19 er i 2011 flytta til Leirådal. For løperne betyr det at lengene på etappene 18 og 19 blir litt justert. Nøyaktige lengder kommer etter oppmåling. Traseen blir litt mer kupert på slutten av etappe 18, og mer opp og ned på starten av etappe 19. Høydeprofiler kommer i løpet av ei uke eller to. Vekslingssted Leirådal har bedre fasiliteter som toalett, etc. enn Landfald . For bilister vil det bli merka fra RV 757 Flyfoto over etappe 18: Flyfoto etappe 19. Biltrase etappe 18 og 19

Mall för tidsberäkning

Under fliken ”information” kan du ladda ner en mall i vilken  man anger den kilometertid lagets löpare har och man får automatiskt en ankomsttid på växeln och dagsetapperna