Puljeinndeling/Startgrupper 2011 Arrangøren har nå fordelt laga i startgrupper for 2011. Målsettinga med startgrupper er å samle løperne både underveis og ved innkomst ved å starte de beste laga sist. Vi har gode erfaringer med dette. De siste årene har startgruppe 3 blitt for liten, vi har derfor økt denne en god del i 2011. Grunnlaget for oppdeling er fjorårets resultater.  I utgangspunktet er de 37 beste i mosjon mix og eliteklassen plassert i startgruppe 3. Så er laga til og med ca nr 102 i mosjonsklassen plassert i startgruppe 2 og resten i startgruppe 1. Vi vil på dag 1 og 4 ha en startgruppe 0 for de 4-6 laga som bruker lengst tid for å unngå omstarter. Dette fører til at det i prinsippet blir nye lag som …