Visst kan St Olavsloppet växa precis som Vasaloppet gjort Kan St Olavsloppet lära sig något av det mer än dubbelt stora Vasaloppet! Jo, det var nog de flesta överens om vid seminariet i Trondheim häromdagen. St Olavsloppet har strax över 6000 deltagare, Vasaloppet kring 15 000 under huvudloppet, men 80 000 i allt som ryms under Vasaloppets paraply. I St Olavsloppet räknar man också ha möjlighet att växa till 10 000 deltagare inom allt som kan inrymmas i ett St Olavspaket år 2018. För att det skall vara en bra kvalité och säkerhet på arrangemanget kommer det att göras en analys på konsekvenserna av en större ökning av antalet löpare Lättsamme föredragshållaren Rolf Hammar, Mora, som var Vasaloppets starke man under expansionsåren berättade för både de svenska och norska ledarna om framgångskonceptet och …