För att öka säkerheten för löparna i St Olavsloppet samt få en smidigare trafikföring har vi inför loppet 2013 gjort följande ändringar: Växeln på Kalfjället tas bort och sista sträckan dag 2  blir då Skalstugan – Sandvika 10,8 km Sträckan Åre- Duved delas med en ny växel i Ängena Åre- Ängena  3,8 km; Ängena – Duved 3,7 km Växeln i Järpen flyttas till idrottsplatsen Röjsmon (tidigare dagsetappmål i Järpen) Från Röjsmon går sträckan mot gamla bron över till Tossön och därefter ut mot E14 run-ricky-run.com Sträckan Mörsil Järpen 11,8 km och Sträckan Järpen Undersåker Kyrka 6,2 km Kartbilder över berörda områden kommer senare