…till rådande förhållanden! Vinterlöpning kan innebära löpning på många olika underlag, även på korta löpsträckor. Var på din vakt när du löper och anpassa löpstilen efter underlagets beskaffenhet, och hur starkt din pannlampa lyser. På bara asfalts- och grusvägar kan du ge full gas, men ligger det snö och is på vägen bör du ta det lugnare. Löp med korta, försiktiga steg och luta kroppen något framåt om du känner att det är halt. Då hinner du ta emot dig om du eventuellt skulle ramla. Det är alltid bättre att ramla framåt än att landa på ryggen.