Marie Löfberg är en annan som ingår i Nabolaget. Här sträcker hon ut och har onekligen en inspirerande vy i bakgrunden.