Efter att sista startgrupp, Elit, startat så tog Namdal med Ole Jørgen Bruvoll täten över Gamle Bybrua tätt följd av 123. Fjellørnen och 64. Frol IL.