Hommelvik: En ny og naturskjønn etappe får sin ilddåp siste dagen under årets St Olavslopp. Det nedlagte jernbanesporet mellom Muruvik og Hommelvik er blitt gangvei og gir løperne en flott naturopplevelse langs sjøkanten.

Vekslingen på Gevingåsen er som tidligere. Det samme er utgangen etter gang/ sykkelveien ned til Muruvik. Der går årets løype av gjennom bebyggelsen ned mot Flatholmen, hvor starten på den nye gangveien er. Den tidligere jernbanestrekningen som tas i bruk er ca 2,5 km og totallengden på etappen er 8,7 km.  Fra Muruvik og inn til veksling i Hommelvik så er det padde flatt.

Utøverne nyter nok ikke på samme måte som en som tar en gåtur men det er verdt å nevne en fremragende jobb utført av pensjonister i Hommelvik i denne forbindelse. Skog er tynnet for å få god sjøutsikt og benker er satt opp flere steder. Her må nok regnes med at publikum er i et stort antall. Sitter med en følelse av at det er rift fra løpere om å få ha nettopp denne nye etappen.

Den nye strekningen er en del av Meråkerbanen som ble åpnet i 1882. Fremragende jobb som har stått seg inntil dags dato. Ved Nygården på tur inn mot Hommelvik står ei plate og et vognhjul til minne om den tragiske togulykken 19. november 1940.

http://www:historiefortelleren.no/wp-content/uploads/PDF/Ulykker_Generelt/1940-Togulykken-i-Hommelvik.pdf

St Olavsloppet får ved jevne mellomrom nye trasévalg som bringer løperne bort fra trafikkerte områder. Den største utfordringen nå er mellom Fættenfjord og Langstein kai. Historisk kan nevnes at de første årene fulgte løperne E6 hele strekningen fra Ragnheim, vekslingen ved avkjørsel Skatval sentrum og til Åsen sentrum. En distanse på 18 km. En framtidig tunnel planlagt tunnel gjennom Forbordsfjellet vil være en betydelig forenkling på den omtalte veistrekningen.