En knapp månad före start träffades den gemensamma ledningsgruppen för St Olavsloppet till ett möte i Åre. De svenska och norska arrangörerna har en rad gemensamma frågor att diskutera.

Dessutom gavs tillfälle att prata om smärre förändringar av sträckningen inom respektive land. Trafikarbete kan ibland innebära vissa avvikelser från tidigare år. Den stora förändringen på svenska sidan har dock inte trafikmotivering. När man drar loppet via Frösön och Rödön sammanfaller det ännu mer med den gamla pilgrimsleden.

Inte minst på den norska sidan är man säkert spända på att få nya upplevelser på Frösön och Rödön. Det blir också två nya spektakulära broar att stifta bekantskap med. Startsträckningen från Badhusparken Östersund ger dessutom möjlighet att se löparna i ett par kilometer över gångbron samt längs Storsjöstranden på Frösön.

Anmälningsläget är bra både på svenska och norska sidan. Det finns i varje land uppemot ett tiotal lag som ännu inte tagit slutgiltig ställning till start. Allt är fortfarande öppet och allt pekar mot att det blir mer än 200 lag, kanske till och fler än fjolårets 207.

Loppet är det 30:e i ordningen och man tänker premiera både lag och individuella löpare som varit med i alla 30 loppen.

Men då skall man ha varit med i 30år. 29 räcker inte tillägger man. Det är också viktigt att både löpare och lag meddelar att man uppfyller kraven för den primeringen