Varför? Om man anmäler sig till en tävling som ligger några månader längre fram i tiden så ökar både motivationen och träningslusten. Den typiska reaktionen hos de flesta är: nu när jag bestämt mig för att ställa upp i en tävling så vill jag också komma väl förberedd. Det gör att en anmälan till en tävling kan vara precis det som behövs för att man ska orka med en lång träningsperiod.