Ett vanligt diskussionsämne löpare emellan är hur lång vila man bör ha när man tränar intervaller. Svaret varierar beroende på vilken löparguru man frågar, men många löpexperter säger att en bra tumregel är att man vilar i 50–100 procent av den tid som det tog att löpa den senaste intervallen. Den förhållandevis långa vilan gör att man har energi kvar tills det är dags för nästa hårda intervall. Om man t.ex. löper 800-metersintervaller och varje intervall tar fyra minuter, så bör man alltså vila i minst två minuter, innan det är dags att löpa snabbt igen.

Om man ska delta i ett viktigt motionslopp som ligger 3–4 veckor fram i tiden, bör man förlänga vilan mellan intervallerna ända upp till 100% av intervalltiden.