St Olavsloppets miljöpolicy

St Olavsloppet är en folkfest som bjuder på spänning, glädje, social gemenskap och som gynnar folkhälsan då det ofta är målet för friskvård och sammansvetsning av gänget i företag, byar, föreningar, institutioner och organisationer.
Loppet kallas för världens vackraste landsvägsstafett, en bild som vi är mån om att bevara. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan för att minimera den påverkan loppet har på vår miljö.
Som en av länets största idrottsarrangörer ska St Olavsloppet vara en god förebild inom miljöområdet.
För att uppfylla detta ska ledningen av St Olavsloppet arbeta med följande områden:

Transporter – St Olavsloppets miljöpåverkan ligger främst inom transporter. Vi vill minska vår påverkan inom detta område så långt det är möjligt och inom de ramar som finns för att evenemanget ska fungera. Detta sker genom att aktivt påverka deltagare, medföljande och åskådare att så långt det är möjligt samåka i bilar. St Olavsloppets ledning skall sträva efter att enbart använda miljöklassade bilar.

Information/utbildning – Vi ska öka vår medvetenhet och kunskap inom miljöområdet samt implementera dessa kunskaper så långt det är möjligt i loppet. Vi ska också uppnå ständig förbättring genom kontinuerlig utvärdering av vårt miljöarbete.

Avfall – Vi ska sträva efter att minimera avfall under loppet. Muggar och dylikt ska i den grad det är möjligt bytas ut mot miljövänliga alternativ.

Sponsorer