Etappe/Sträcka 32/33 Det er vegarbeid på fv 758 Østnesbakkene, og vegen er stengt for allmenn trafikk. Statens Vegvesen åpner for St Olavsloppet, men da for løpere, og vegen er stengt for all biltrafikk. St Olavsloppet flytter veksling Østnesbakkene  (B) til Gropa (A). Etappelengdene blir endra slik: Etappe/Sträcka 32 Inndal Gropa 2,9 km Etappe/Sträcka  33 Gropa – Leirådal 7,2 km Det stykke vi flytter er flatt og endrer ikke profilene vesentlig.