MALVIK: St Olavsloppet kan i år jubilere med 30 års sammenhengende løpseventyr mellom Trondheim og Östersund eller motsatt. 24 etapper har blitt til 51. Vekslingsplasser er flyttet, løypetraseer forandret til det bedre. Bare en etappe har vært ganske identisk. Hommelvik-Malvik 10,7 km.

Den 13. juli 1988 ble den løpt for første gang. En forholdsvis nybygd gang og sykkelvei var ferdig langs hele distansen, der stekningen Midtsand-Hommelvik fortsatt var hovedferdselsåren E6. Store steinmengder hadde blitt tatt ut fra Nøstkleiva, Sjøtrøkleiva og Blåhammeren for å gi plass til myke trafikanter.

En distanse på i overkant av ei mil med liten høydeforskjell mellom vekslingspunktene kan synes å være en rask etappe. Mange har nok missregnet seg på kilometertiden. De fleste lagene setter i dag sine beste milløpere på akkurat denne etappen. Slik var det nok ikke i 1988 da bare 6 av 24 etapper var under ei mil.  Etapperekorder registreres ikke, noen små forandringer ved vekslingsstedene har det alltid vært. Tror ikke de beste herreløperne har vært under 33 minutter på etappen, men det kan jeg ikke kan dokumentere med sikkerhet.

Da et stort antall av dagens stafettdeltakere ikke var født i 1988, kan det sikkert være interessant å vite litt om den utviklingen som har skjedd med etapper og traseer. Dette var etappene på de forskjellige dagene i oppstartsåret med omtrentlig lengde i parentes.

 1. Trondheim-Vikhamar (15)
 2. Vikhamar-Hommelvik (10)
 3. Hommelvik-Stjørdal (13)
 4. Stjørdal-Ragnheim (8)
 5. Ragnheim-Åsen (18) (hele etappen langs E6)
 6. Åsen-Levanger (21)
 7. Levanger-Stiklestad (19)
 8. Stiklestad-Vuku (11)
 9. Vuku-Inndal (4)
 10. Inndal-Sul (18)
 11. Sul-Olavsbrua (8)
 12. Olavsbrua-Sandvika (5)
 13. Sandvika-Saxvallen (15)
 14. Saxvallen-Stalltjärnstugan (11)
 15. Stalltjärnstugan-Staa (21)
 16. Staa-Åre (13)
 17. Åre-Undersåker (14)
 18. Undersåker-Järpen (12)
 19. Järpen-Bläckåsen (22)
 20. Bläckåsen-Alsen (8)
 21. Alsen-Glösa (5)
 22. Glösa-Nälden (13)
 23. Nälden-Krokom (14)
 24. Krokom-Østersund. (21)

Å betegne en etappe som kongeetappe når pilegrimsleden går i terrenget noen kilometer lengre sør kan synes feil. Tross utviklingen med St Olavsloppet framover vil trolig stekningen Hommelvik – Malvik være risset i stein som en urørt etappe i lang tid framover