Kung Sture är laget spexare. De hinner med mycket och placerar sig ändå bra i loppet  (46:a). Alla gillar deras show och det blev stående ovationer då laget fick ett par extrapriser vid banketten i Trondheim på lördagskvällen. Sex löpare delade på de 52 sträckorna och en av de sex kunde dessutom inte springa två av dagarna.

Fem av löparna kom från Göteborgstrakten och en, Anton den yngre som det står i laguppställningen, från Östersund. Yngre står för under 30. Lagledaren Lennart Hansson står som den äldste och är nog närmare summan av d.ä. + d.y.


Största tidsspillan hade man kanske tredje dagen då löparna bytte kläder vid varje växling. Med bara en bil som svarar för både utsättning och hämtning hände det också att man missade en start när köerna var som värst.