Resultat av dag 3

Plats: 1
Plats: 1
Startnr: 284
Motionsklassen
03:14:44
Plats: 2
Plats: 1
Startnr: 4
Motionsklassen
03:19:16
Plats: 3
Plats: 2
Startnr: 116
Motionsklassen
03:24:11
Plats: 4
Plats: 2
Startnr: 12
Motionsklassen
03:26:21
Plats: 5
Plats: 3
Startnr: 39
Motionsklassen
03:30:37
Plats: 6
Plats: 4
Startnr: 123
Motionsklassen
03:32:08
Plats: 7
Plats: 5
Startnr: 186
Motionsklassen
03:37:10
Plats: 8
Plats: 6
Startnr: 5
Motionsklassen
03:37:56
Plats: 9
Plats: 7
Startnr: 38
Motionsklassen
03:38:30
Plats: 10
Plats: 7
Startnr: 89
Motionsklassen
03:42:04
Plats: 11
Plats: 8
Startnr: 170
Motionsklassen
03:47:54
Plats: 12
Plats: 8
Startnr: 10
Motionsklassen
03:48:19
Plats: 13
Plats: 9
Startnr: 188
Motionsklassen
03:50:39
Plats: 14
Plats: 9
Startnr: 33
Motionsklassen
03:55:46
Plats: 15
Plats: 10
Startnr: 32
Motionsklassen
03:56:28
Plats: 16
Plats: 11
Startnr: 129
Motionsklassen
03:58:26
Plats: 17
Plats: 12
Startnr: 181
Motionsklassen
04:01:44
Plats: 18
Plats: 13
Startnr: 54
Motionsklassen
04:05:22
Plats: 19
Plats: 13
Startnr: 34
Motionsklassen
04:06:11
Plats: 20
Plats: 14
Startnr: 27
Motionsklassen
04:06:55
Plats: 21
Plats: 14
Startnr: 243
Motion Damer
04:07:04
Plats: 22
Plats: 15
Startnr: 195
Motionsklassen
04:08:44
Plats: 23
Plats: 15
Startnr: 206
Motionsklassen
04:09:33
Plats: 24
Plats: 16
Startnr: 185
Motionsklassen
04:11:11
Plats: 25
Plats: 17
Startnr: 101
Motionsklassen
04:11:59
Plats: 26
Plats: 17
Startnr: 108
Motionsklassen
04:12:22
Plats: 27
Plats: 18
Startnr: 47
Motionsklassen
04:12:48
Plats: 28
Plats: 19
Startnr: 48
Motionsklassen
04:13:05
Plats: 29
Plats: 20
Startnr: 105
Motionsklassen
04:13:21
Plats: 30
Plats: 21
Startnr: 138
Motionsklassen
04:13:29
Plats: 31
Plats: 22
Startnr: 91
Motionsklassen
04:13:29
Plats: 32
Plats: 23
Startnr: 110
Motionsklassen
04:13:52
Plats: 33
Plats: 24
Startnr: 77
Motionsklassen
04:15:03
Plats: 34
Plats: 24
Startnr: 66
Motionsklassen
04:15:06
Plats: 35
Plats: 24
Startnr: 162
Motionsklassen
04:17:14
Plats: 36
Plats: 25
Startnr: 131
Motionsklassen
04:18:48
Plats: 37
Plats: 25
Startnr: 7
Motionsklassen
04:20:12
Plats: 38
Plats: 26
Startnr: 56
Motionsklassen
04:22:21
Plats: 39
Plats: 26
Startnr: 84
Motionsklassen
04:22:30
Plats: 40
Plats: 26
Startnr: 114
Motionsklassen
04:22:53
Plats: 41
Plats: 26
Startnr: 255
Motion Damer
04:22:58
Plats: 42
Plats: 27
Startnr: 148
Motionsklassen
04:23:18
Plats: 43
Plats: 27
Startnr: 342
Endagars dag 3
04:24:40
Plats: 44
Plats: 27
Startnr: 58
Motionsklassen
04:25:01
Plats: 45
Plats: 28
Startnr: 94
Motionsklassen
04:25:30
Plats: 46
Plats: 28
Startnr: 150
Motionsklassen
04:27:49
Plats: 47
Plats: 29
Startnr: 154
Motionsklassen
04:28:48
Plats: 48
Plats: 29
Startnr: 28
Motionsklassen
04:30:14
Plats: 49
Plats: 30
Startnr: 275
Motionsklassen
04:32:13
Plats: 50
Plats: 30
Startnr: 23
Motionsklassen
04:32:38
Plats: 51
Plats: 30
Startnr: 67
Motionsklassen
04:33:05
Plats: 52
Plats: 30
Startnr: 30
Motionsklassen
04:33:08
Plats: 53
Plats: 30
Startnr: 149
Motionsklassen
04:33:43
Plats: 54
Plats: 30
Startnr: 36
Motionsklassen
04:33:52
Plats: 55
Plats: 31
Startnr: 276
Endagars dag 3
04:34:03
Plats: 56
Plats: 31
Startnr: 169
Motionsklassen
04:34:19
Plats: 57
Plats: 31
Startnr: 60
Motionsklassen
04:35:17
Plats: 58
Plats: 31
Startnr: 112
Motionsklassen
04:35:20
Plats: 59
Plats: 32
Startnr: 160
Motionsklassen
04:35:42
Plats: 60
Plats: 32
Startnr: 287
Motionsklassen
04:37:40
Plats: 61
Plats: 32
Startnr: 63
Motionsklassen
04:37:47
Plats: 62
Plats: 32
Startnr: 50
Motionsklassen
04:37:58
Plats: 63
Plats: 33
Startnr: 204
Motionsklassen
04:38:35
Plats: 64
Plats: 33
Startnr: 62
Motionsklassen
04:39:45
Plats: 65
Plats: 34
Startnr: 103
Motionsklassen
04:39:46
Plats: 66
Plats: 35
Startnr: 31
Motionsklassen
04:40:10
Plats: 67
Plats: 36
Startnr: 104
Motionsklassen
04:40:37
Plats: 68
Plats: 37
Startnr: 172
Motionsklassen
04:41:04
Plats: 69
Plats: 37
Startnr: 183
Motionsklassen
04:41:32
Plats: 70
Plats: 38
Startnr: 238
Motionsklassen
04:41:45
Plats: 71
Plats: 39
Startnr: 35
Motionsklassen
04:42:26
Plats: 72
Plats: 40
Startnr: 245
Motion Damer
04:42:30
Plats: 73
Plats: 40
Startnr: 26
Motionsklassen
04:43:02
Plats: 74
Plats: 40
Startnr: 120
Motionsklassen
04:43:23
Plats: 75
Plats: 40
Startnr: 137
Motionsklassen
04:43:30
Plats: 76
Plats: 40
Startnr: 210
Endagars dag 3
04:43:46
Plats: 77
Plats: 40
Startnr: 281
Motionsklassen
04:44:14
Plats: 78
Plats: 40
Startnr: 130
Motionsklassen
04:44:31
Plats: 79
Plats: 40
Startnr: 182
Motionsklassen
04:45:06
Plats: 80
Plats: 40
Startnr: 90
Motionsklassen
04:45:21
Plats: 81
Plats: 41
Startnr: 166
Motionsklassen
04:45:30
Plats: 82
Plats: 41
Startnr: 98
Motionsklassen
04:46:19
Plats: 83
Plats: 41
Startnr: 215
Motionsklassen
04:46:28
Plats: 84
Plats: 41
Startnr: 71
Motionsklassen
04:46:50
Plats: 85
Plats: 41
Startnr: 201
Motionsklassen
04:47:50
Plats: 86
Plats: 41
Startnr: 99
Motionsklassen
04:48:06
Plats: 87
Plats: 41
Startnr: 111
Motionsklassen
04:48:16
Plats: 88
Plats: 42
Startnr: 196
Motionsklassen
04:48:36
Plats: 89
Plats: 43
Startnr: 237
Motionsklassen
04:49:49
Plats: 90
Plats: 43
Startnr: 285
Endagars dag 3
04:50:01
Plats: 91
Plats: 43
Startnr: 250
Motion Damer
04:51:32
Plats: 92
Plats: 44
Startnr: 93
Motionsklassen
04:52:03
Plats: 93
Plats: 45
Startnr: 336
Endagars dag 3
04:52:24
Plats: 94
Plats: 45
Startnr: 207
Motionsklassen
04:52:51
Plats: 95
Plats: 46
Startnr: 278
Motionsklassen
04:53:10
Plats: 96
Plats: 46
Startnr: 331
Endagars dag 3
04:53:23
Plats: 97
Plats: 46
Startnr: 157
Motionsklassen
04:53:25
Plats: 98
Plats: 47
Startnr: 40
Motionsklassen
04:53:45
Plats: 99
Plats: 47
Startnr: 305
Endagars dag 3
04:54:00
Plats: 100
Plats: 47
Startnr: 41
Motionsklassen
04:54:27
Plats: 101
Plats: 47
Startnr: 301
Endagars dag 3
04:55:04
Plats: 102
Plats: 47
Startnr: 142
Motionsklassen
04:55:34
Plats: 103
Plats: 48
Startnr: 24
Motionsklassen
04:56:15
Plats: 104
Plats: 48
Startnr: 304
Endagars dag 3
04:57:00
Plats: 105
Plats: 49
Startnr: 65
Motionsklassen
04:57:36
Plats: 106
Plats: 50
Startnr: 279
Endagars dag 3
04:57:43
Plats: 107
Plats: 50
Startnr: 86
Motionsklassen
04:57:47
Plats: 108
Plats: 50
Startnr: 79
Motionsklassen
04:58:19
Plats: 109
Plats: 50
Startnr: 233
Motionsklassen
04:58:31
Plats: 110
Plats: 50
Startnr: 232
Motionsklassen
04:58:57
Plats: 111
Plats: 50
Startnr: 214
Motionsklassen
04:59:02
Plats: 112
Plats: 50
Startnr: 236
Endagars dag 3
04:59:17
Plats: 113
Plats: 50
Startnr: 102
Motionsklassen
04:59:22
Plats: 114
Plats: 51
Startnr: 155
Motionsklassen
04:59:23
Plats: 115
Plats: 51
Startnr: 292
Motionsklassen
04:59:30
Plats: 116
Plats: 51
Startnr: 163
Motionsklassen
04:59:49
Plats: 117
Plats: 51
Startnr: 76
Motionsklassen
04:59:59
Plats: 118
Plats: 52
Startnr: 59
Motionsklassen
05:01:09
Plats: 119
Plats: 52
Startnr: 29
Motionsklassen
05:01:40
Plats: 120
Plats: 52
Startnr: 189
Motionsklassen
05:02:08
Plats: 121
Plats: 52
Startnr: 308
Endagars dag 3
05:02:09
Plats: 122
Plats: 52
Startnr: 171
Motionsklassen
05:04:32
Plats: 123
Plats: 52
Startnr: 260
Motionsklassen
05:04:44
Plats: 124
Plats: 52
Startnr: 253
Motion Damer
05:05:34
Plats: 125
Plats: 52
Startnr: 151
Motionsklassen
05:05:36
Plats: 126
Plats: 52
Startnr: 241
Motion Damer
05:05:39
Plats: 127
Plats: 53
Startnr: 49
Motionsklassen
05:06:07
Plats: 128
Plats: 53
Startnr: 87
Motionsklassen
05:06:21
Plats: 129
Plats: 53
Startnr: 197
Motionsklassen
05:07:05
Plats: 130
Plats: 54
Startnr: 175
Motionsklassen
05:08:06
Plats: 131
Plats: 54
Startnr: 335
Endagars dag 3
05:09:26
Plats: 132
Plats: 55
Startnr: 173
Motionsklassen
05:09:54
Plats: 133
Plats: 55
Startnr: 257
Motion Damer
05:10:28
Plats: 134
Plats: 55
Startnr: 43
Motionsklassen
05:10:59
Plats: 135
Plats: 55
Startnr: 92
Motionsklassen
05:11:18
Plats: 136
Plats: 56
Startnr: 69
Motionsklassen
05:11:34
Plats: 137
Plats: 56
Startnr: 136
Motionsklassen
05:11:55
Plats: 138
Plats: 56
Startnr: 143
Motionsklassen
05:12:11
Plats: 139
Plats: 56
Startnr: 140
Motionsklassen
05:13:54
Plats: 140
Plats: 56
Startnr: 198
Endagars dag 3
05:14:12
Plats: 141
Plats: 56
Startnr: 61
Motionsklassen
05:14:32
Plats: 142
Plats: 57
Startnr: 96
Motionsklassen
05:15:00
Plats: 143
Plats: 57
Startnr: 85
Motionsklassen
05:15:02
Plats: 144
Plats: 57
Startnr: 57
Motionsklassen
05:15:04
Plats: 145
Plats: 58
Startnr: 277
Motionsklassen
05:15:41
Plats: 146
Plats: 58
Startnr: 208
Motionsklassen
05:18:10
Plats: 147
Plats: 58
Startnr: 109
Motionsklassen
05:18:51
Plats: 148
Plats: 59
Startnr: 317
Motionsklassen
05:19:09
Plats: 149
Plats: 59
Startnr: 240
Motion Damer
05:19:12
Plats: 150
Plats: 59
Startnr: 146
Motionsklassen
05:19:27
Plats: 151
Plats: 59
Startnr: 95
Motionsklassen
05:19:37
Plats: 152
Plats: 59
Startnr: 81
Motionsklassen
05:20:35
Plats: 153
Plats: 59
Startnr: 229
Motionsklassen
05:20:40
Plats: 154
Plats: 60
Startnr: 51
Motionsklassen
05:20:56
Plats: 155
Plats: 60
Startnr: 113
Endagars dag 3
05:21:09
Plats: 156
Plats: 60
Startnr: 145
Motionsklassen
05:21:54
Plats: 157
Plats: 60
Startnr: 25
Endagars dag 3
05:22:24
Plats: 158
Plats: 61
Startnr: 192
Motionsklassen
05:24:44
Plats: 159
Plats: 61
Startnr: 161
Motionsklassen
05:25:33
Plats: 160
Plats: 62
Startnr: 291
Motionsklassen
05:26:04
Plats: 161
Plats: 62
Startnr: 117
Motionsklassen
05:26:38
Plats: 162
Plats: 62
Startnr: 106
Motionsklassen
05:26:54
Plats: 163
Plats: 62
Startnr: 53
Motionsklassen
05:28:00
Plats: 164
Plats: 62
Startnr: 306
Endagars dag 3
05:29:12
Plats: 165
Plats: 62
Startnr: 180
Motionsklassen
05:29:20
Plats: 166
Plats: 62
Startnr: 100
Motionsklassen
05:29:37
Plats: 167
Plats: 62
Startnr: 83
Motionsklassen
05:34:06
Plats: 168
Plats: 62
Startnr: 153
Motionsklassen
05:35:19
Plats: 169
Plats: 62
Startnr: 333
Endagars dag 3
05:35:47
Plats: 170
Plats: 62
Startnr: 205
Motionsklassen
05:36:11
Plats: 171
Plats: 62
Startnr: 244
Motion Damer
05:38:37
Plats: 172
Plats: 63
Startnr: 249
Motion Damer
05:40:47
Plats: 173
Plats: 63
Startnr: 42
Motionsklassen
05:41:47
Plats: 174
Plats: 63
Startnr: 70
Motionsklassen
05:56:20
Plats: 175
Plats: 63
Startnr: 339
Endagars dag 3
06:09:13
Plats: 176
Plats: 63
Startnr: 121
Endagars dag 3
06:19:22

Motionsklassen

Plats: 1
Plats: 1
Startnr: 284
Motionsklassen
03:14:44
Plats: 2
Plats: 1
Startnr: 4
Motionsklassen
03:19:16
Plats: 3
Plats: 2
Startnr: 116
Motionsklassen
03:24:11
Plats: 4
Plats: 2
Startnr: 12
Motionsklassen
03:26:21
Plats: 5
Plats: 3
Startnr: 39
Motionsklassen
03:30:37
Plats: 6
Plats: 4
Startnr: 123
Motionsklassen
03:32:08
Plats: 7
Plats: 5
Startnr: 186
Motionsklassen
03:37:10
Plats: 8
Plats: 6
Startnr: 5
Motionsklassen
03:37:56
Plats: 9
Plats: 7
Startnr: 38
Motionsklassen
03:38:30
Plats: 10
Plats: 7
Startnr: 89
Motionsklassen
03:42:04
Plats: 11
Plats: 8
Startnr: 170
Motionsklassen
03:47:54
Plats: 12
Plats: 8
Startnr: 10
Motionsklassen
03:48:19
Plats: 13
Plats: 9
Startnr: 188
Motionsklassen
03:50:39
Plats: 14
Plats: 9
Startnr: 33
Motionsklassen
03:55:46
Plats: 15
Plats: 10
Startnr: 32
Motionsklassen
03:56:28
Plats: 16
Plats: 11
Startnr: 129
Motionsklassen
03:58:26
Plats: 17
Plats: 12
Startnr: 181
Motionsklassen
04:01:44
Plats: 18
Plats: 13
Startnr: 54
Motionsklassen
04:05:22
Plats: 19
Plats: 13
Startnr: 34
Motionsklassen
04:06:11
Plats: 20
Plats: 14
Startnr: 27
Motionsklassen
04:06:55
Plats: 21
Plats: 14
Startnr: 195
Motionsklassen
04:08:44
Plats: 22
Plats: 14
Startnr: 206
Motionsklassen
04:09:33
Plats: 23
Plats: 15
Startnr: 185
Motionsklassen
04:11:11
Plats: 24
Plats: 16
Startnr: 101
Motionsklassen
04:11:59
Plats: 25
Plats: 16
Startnr: 108
Motionsklassen
04:12:22
Plats: 26
Plats: 17
Startnr: 47
Motionsklassen
04:12:48
Plats: 27
Plats: 18
Startnr: 48
Motionsklassen
04:13:05
Plats: 28
Plats: 19
Startnr: 105
Motionsklassen
04:13:21
Plats: 29
Plats: 20
Startnr: 138
Motionsklassen
04:13:29
Plats: 30
Plats: 21
Startnr: 91
Motionsklassen
04:13:29
Plats: 31
Plats: 22
Startnr: 110
Motionsklassen
04:13:52
Plats: 32
Plats: 23
Startnr: 77
Motionsklassen
04:15:03
Plats: 33
Plats: 23
Startnr: 66
Motionsklassen
04:15:06
Plats: 34
Plats: 23
Startnr: 162
Motionsklassen
04:17:14
Plats: 35
Plats: 24
Startnr: 131
Motionsklassen
04:18:48
Plats: 36
Plats: 24
Startnr: 7
Motionsklassen
04:20:12
Plats: 37
Plats: 25
Startnr: 56
Motionsklassen
04:22:21
Plats: 38
Plats: 25
Startnr: 84
Motionsklassen
04:22:30
Plats: 39
Plats: 25
Startnr: 114
Motionsklassen
04:22:53
Plats: 40
Plats: 25
Startnr: 148
Motionsklassen
04:23:18
Plats: 41
Plats: 25
Startnr: 58
Motionsklassen
04:25:01
Plats: 42
Plats: 26
Startnr: 94
Motionsklassen
04:25:30
Plats: 43
Plats: 26
Startnr: 150
Motionsklassen
04:27:49
Plats: 44
Plats: 27
Startnr: 154
Motionsklassen
04:28:48
Plats: 45
Plats: 27
Startnr: 28
Motionsklassen
04:30:14
Plats: 46
Plats: 28
Startnr: 275
Motionsklassen
04:32:13
Plats: 47
Plats: 28
Startnr: 23
Motionsklassen
04:32:38
Plats: 48
Plats: 28
Startnr: 67
Motionsklassen
04:33:05
Plats: 49
Plats: 28
Startnr: 30
Motionsklassen
04:33:08
Plats: 50
Plats: 28
Startnr: 149
Motionsklassen
04:33:43
Plats: 51
Plats: 28
Startnr: 36
Motionsklassen
04:33:52
Plats: 52
Plats: 29
Startnr: 169
Motionsklassen
04:34:19
Plats: 53
Plats: 29
Startnr: 60
Motionsklassen
04:35:17
Plats: 54
Plats: 29
Startnr: 112
Motionsklassen
04:35:20
Plats: 55
Plats: 30
Startnr: 160
Motionsklassen
04:35:42
Plats: 56
Plats: 30
Startnr: 287
Motionsklassen
04:37:40
Plats: 57
Plats: 30
Startnr: 63
Motionsklassen
04:37:47
Plats: 58
Plats: 30
Startnr: 50
Motionsklassen
04:37:58
Plats: 59
Plats: 31
Startnr: 204
Motionsklassen
04:38:35
Plats: 60
Plats: 31
Startnr: 62
Motionsklassen
04:39:45
Plats: 61
Plats: 32
Startnr: 103
Motionsklassen
04:39:46
Plats: 62
Plats: 33
Startnr: 31
Motionsklassen
04:40:10
Plats: 63
Plats: 34
Startnr: 104
Motionsklassen
04:40:37
Plats: 64
Plats: 35
Startnr: 172
Motionsklassen
04:41:04
Plats: 65
Plats: 35
Startnr: 183
Motionsklassen
04:41:32
Plats: 66
Plats: 36
Startnr: 238
Motionsklassen
04:41:45
Plats: 67
Plats: 37
Startnr: 35
Motionsklassen
04:42:26
Plats: 68
Plats: 38
Startnr: 26
Motionsklassen
04:43:02
Plats: 69
Plats: 38
Startnr: 120
Motionsklassen
04:43:23
Plats: 70
Plats: 38
Startnr: 137
Motionsklassen
04:43:30
Plats: 71
Plats: 38
Startnr: 281
Motionsklassen
04:44:14
Plats: 72
Plats: 38
Startnr: 130
Motionsklassen
04:44:31
Plats: 73
Plats: 38
Startnr: 182
Motionsklassen
04:45:06
Plats: 74
Plats: 38
Startnr: 90
Motionsklassen
04:45:21
Plats: 75
Plats: 39
Startnr: 166
Motionsklassen
04:45:30
Plats: 76
Plats: 39
Startnr: 98
Motionsklassen
04:46:19
Plats: 77
Plats: 39
Startnr: 215
Motionsklassen
04:46:28
Plats: 78
Plats: 39
Startnr: 71
Motionsklassen
04:46:50
Plats: 79
Plats: 39
Startnr: 201
Motionsklassen
04:47:50
Plats: 80
Plats: 39
Startnr: 99
Motionsklassen
04:48:06
Plats: 81
Plats: 39
Startnr: 111
Motionsklassen
04:48:16
Plats: 82
Plats: 40
Startnr: 196
Motionsklassen
04:48:36
Plats: 83
Plats: 41
Startnr: 237
Motionsklassen
04:49:49
Plats: 84
Plats: 41
Startnr: 93
Motionsklassen
04:52:03
Plats: 85
Plats: 42
Startnr: 207
Motionsklassen
04:52:51
Plats: 86
Plats: 43
Startnr: 278
Motionsklassen
04:53:10
Plats: 87
Plats: 43
Startnr: 157
Motionsklassen
04:53:25
Plats: 88
Plats: 44
Startnr: 40
Motionsklassen
04:53:45
Plats: 89
Plats: 44
Startnr: 41
Motionsklassen
04:54:27
Plats: 90
Plats: 44
Startnr: 142
Motionsklassen
04:55:34
Plats: 91
Plats: 45
Startnr: 24
Motionsklassen
04:56:15
Plats: 92
Plats: 45
Startnr: 65
Motionsklassen
04:57:36
Plats: 93
Plats: 46
Startnr: 86
Motionsklassen
04:57:47
Plats: 94
Plats: 46
Startnr: 79
Motionsklassen
04:58:19
Plats: 95
Plats: 46
Startnr: 233
Motionsklassen
04:58:31
Plats: 96
Plats: 46
Startnr: 232
Motionsklassen
04:58:57
Plats: 97
Plats: 46
Startnr: 214
Motionsklassen
04:59:02
Plats: 98
Plats: 46
Startnr: 102
Motionsklassen
04:59:22
Plats: 99
Plats: 47
Startnr: 155
Motionsklassen
04:59:23
Plats: 100
Plats: 47
Startnr: 292
Motionsklassen
04:59:30
Plats: 101
Plats: 47
Startnr: 163
Motionsklassen
04:59:49
Plats: 102
Plats: 47
Startnr: 76
Motionsklassen
04:59:59
Plats: 103
Plats: 48
Startnr: 59
Motionsklassen
05:01:09
Plats: 104
Plats: 48
Startnr: 29
Motionsklassen
05:01:40
Plats: 105
Plats: 48
Startnr: 189
Motionsklassen
05:02:08
Plats: 106
Plats: 48
Startnr: 171
Motionsklassen
05:04:32
Plats: 107
Plats: 48
Startnr: 260
Motionsklassen
05:04:44
Plats: 108
Plats: 48
Startnr: 151
Motionsklassen
05:05:36
Plats: 109
Plats: 48
Startnr: 49
Motionsklassen
05:06:07
Plats: 110
Plats: 48
Startnr: 87
Motionsklassen
05:06:21
Plats: 111
Plats: 48
Startnr: 197
Motionsklassen
05:07:05
Plats: 112
Plats: 49
Startnr: 175
Motionsklassen
05:08:06
Plats: 113
Plats: 49
Startnr: 173
Motionsklassen
05:09:54
Plats: 114
Plats: 49
Startnr: 43
Motionsklassen
05:10:59
Plats: 115
Plats: 49
Startnr: 92
Motionsklassen
05:11:18
Plats: 116
Plats: 50
Startnr: 69
Motionsklassen
05:11:34
Plats: 117
Plats: 50
Startnr: 136
Motionsklassen
05:11:55
Plats: 118
Plats: 50
Startnr: 143
Motionsklassen
05:12:11
Plats: 119
Plats: 50
Startnr: 140
Motionsklassen
05:13:54
Plats: 120
Plats: 50
Startnr: 61
Motionsklassen
05:14:32
Plats: 121
Plats: 51
Startnr: 96
Motionsklassen
05:15:00
Plats: 122
Plats: 51
Startnr: 85
Motionsklassen
05:15:02
Plats: 123
Plats: 51
Startnr: 57
Motionsklassen
05:15:04
Plats: 124
Plats: 52
Startnr: 277
Motionsklassen
05:15:41
Plats: 125
Plats: 52
Startnr: 208
Motionsklassen
05:18:10
Plats: 126
Plats: 52
Startnr: 109
Motionsklassen
05:18:51
Plats: 127
Plats: 53
Startnr: 317
Motionsklassen
05:19:09
Plats: 128
Plats: 53
Startnr: 146
Motionsklassen
05:19:27
Plats: 129
Plats: 53
Startnr: 95
Motionsklassen
05:19:37
Plats: 130
Plats: 53
Startnr: 81
Motionsklassen
05:20:35
Plats: 131
Plats: 53
Startnr: 229
Motionsklassen
05:20:40
Plats: 132
Plats: 54
Startnr: 51
Motionsklassen
05:20:56
Plats: 133
Plats: 54
Startnr: 145
Motionsklassen
05:21:54
Plats: 134
Plats: 54
Startnr: 192
Motionsklassen
05:24:44
Plats: 135
Plats: 54
Startnr: 161
Motionsklassen
05:25:33
Plats: 136
Plats: 55
Startnr: 291
Motionsklassen
05:26:04
Plats: 137
Plats: 55
Startnr: 117
Motionsklassen
05:26:38
Plats: 138
Plats: 55
Startnr: 106
Motionsklassen
05:26:54
Plats: 139
Plats: 55
Startnr: 53
Motionsklassen
05:28:00
Plats: 140
Plats: 55
Startnr: 180
Motionsklassen
05:29:20
Plats: 141
Plats: 55
Startnr: 100
Motionsklassen
05:29:37
Plats: 142
Plats: 55
Startnr: 83
Motionsklassen
05:34:06
Plats: 143
Plats: 55
Startnr: 153
Motionsklassen
05:35:19
Plats: 144
Plats: 55
Startnr: 205
Motionsklassen
05:36:11
Plats: 145
Plats: 55
Startnr: 42
Motionsklassen
05:41:47
Plats: 146
Plats: 55
Startnr: 70
Motionsklassen
05:56:20

Motion Damer

Plats: 1
Plats: 1
Startnr: 243
Motion Damer
04:07:04
Plats: 2
Plats: 2
Startnr: 255
Motion Damer
04:22:58
Plats: 3
Plats: 3
Startnr: 245
Motion Damer
04:42:30
Plats: 4
Plats: 3
Startnr: 250
Motion Damer
04:51:32
Plats: 5
Plats: 4
Startnr: 253
Motion Damer
05:05:34
Plats: 6
Plats: 4
Startnr: 241
Motion Damer
05:05:39
Plats: 7
Plats: 5
Startnr: 257
Motion Damer
05:10:28
Plats: 8
Plats: 5
Startnr: 240
Motion Damer
05:19:12
Plats: 9
Plats: 5
Startnr: 244
Motion Damer
05:38:37
Plats: 10
Plats: 6
Startnr: 249
Motion Damer
05:40:47

Endagars dag 3

Plats: 1
Plats: 1
Startnr: 342
Endagars dag 3
04:24:40
Plats: 2
Plats: 1
Startnr: 276
Endagars dag 3
04:34:03
Plats: 3
Plats: 1
Startnr: 210
Endagars dag 3
04:43:46
Plats: 4
Plats: 1
Startnr: 285
Endagars dag 3
04:50:01
Plats: 5
Plats: 1
Startnr: 336
Endagars dag 3
04:52:24
Plats: 6
Plats: 1
Startnr: 331
Endagars dag 3
04:53:23
Plats: 7
Plats: 1
Startnr: 305
Endagars dag 3
04:54:00
Plats: 8
Plats: 1
Startnr: 301
Endagars dag 3
04:55:04
Plats: 9
Plats: 1
Startnr: 304
Endagars dag 3
04:57:00
Plats: 10
Plats: 2
Startnr: 279
Endagars dag 3
04:57:43
Plats: 11
Plats: 2
Startnr: 236
Endagars dag 3
04:59:17
Plats: 12
Plats: 2
Startnr: 308
Endagars dag 3
05:02:09
Plats: 13
Plats: 2
Startnr: 335
Endagars dag 3
05:09:26
Plats: 14
Plats: 3
Startnr: 198
Endagars dag 3
05:14:12
Plats: 15
Plats: 3
Startnr: 113
Endagars dag 3
05:21:09
Plats: 16
Plats: 3
Startnr: 25
Endagars dag 3
05:22:24
Plats: 17
Plats: 4
Startnr: 306
Endagars dag 3
05:29:12
Plats: 18
Plats: 4
Startnr: 333
Endagars dag 3
05:35:47
Plats: 19
Plats: 4
Startnr: 339
Endagars dag 3
06:09:13
Plats: 20
Plats: 4
Startnr: 121
Endagars dag 3
06:19:22