Startlista med löpare

07:00:00 Startgrupp 107:30:00 Startgrupp 208:15:00 Startgrupp 309:00:00 Startgrupp 409:30:00 Startgrupp 5