Startlista med löpare

09:00:00 Startgrupp 1

Startnr: 61
Markabygda IL lag 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ståle Svendgård
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Edvard Haga
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kaja Knipenberg
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Bård Øyvind Almåsbakk
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Dennis Lorås
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Thomas Skjerve
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Silje Agnethe Heggem
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jan Steinar Augdal
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Rikke Sørmo
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Eskil Fordal

Startnr: 139
Svenska kyrkan Östersund
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Carina Grinde
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Lia Gladh
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Karin Gladh
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Mikael Bernervall
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Christer Bäckman
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ingemar Hägg
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Samuel Thand
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Felicia Hägg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Christer Gladh
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Mikael Karlsson

Startnr: 161
Utleira IL Lag 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Guro Aslaksen Aasly
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Kristine Næss
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Stine Nilsen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Maren Saur Holte
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Kurt Aasly
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Aurora Lødding
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Line Beate Tveit
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Torgeir Brurok
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Irene Wormdahl
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Mia Standal

Startnr: 214
Hej främling! - Inlöparna
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Mustafa Maher
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Abdelrahman Ismail
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Erica Johansson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Adnan Alali
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Abdalrahim Mussa Hassen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Fatema Rasoli
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Martin Machnow
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Esam Taha
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Peter Kojak
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Hussein Jillow

Startnr: 249
Stimmet, Älvservice
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Sofie Nordin
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Eva Fransson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Sara Bergman
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Linn Svedberg
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Birgitta Edfalk
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Hanna Sjömäling
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Hilda Fransson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Nencia Fransson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Eva-Karin Sjömäling
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Moa Kjellström

Startnr: 260
FSK Östersund
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Towe Andersson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Kajsa Ericsson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Mia Thorell
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Maja Norberg
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Caroline Gärdin Hyttsten
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Joakim Wiklund
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Andreas Gärdin Hyttsten
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Johan Thorell
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Tom Eriksson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Erik Hyttsten

Startnr: 335
Verrastranda idrettslag
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ola Ludvik Stavrum
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Emma Eriksson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Jostein Sand
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Kine Løvli Skjelstad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Daniel Eriksson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ola Sand
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Hallgeir Rødsjø
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Per Magne Vingen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Bjørn Skjelstad
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Hilde Thunsør

Startnr: 338
NAV Arbeid og ytelser Trondheim
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Kjetil Solbakken
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Gørill Engum Skaret
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Christine Loktu Skjemstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Kristian Holmgaard
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Hanne Koo
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Lene Eggen Mo
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Lise Holmgaard
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Eva Schei
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Roger Skaret
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Nicolai Skaret09:30:00 Startgrupp 2

Startnr: 25
Kværner BIL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Tor Magnar Haugan
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Svein Vesterheim
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Tom Rune Granheim
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Hanne Govender
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Ola Lerfald
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Sabreein Arif
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Henning Hamland
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Johnny Karlsen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Atle Dengerud
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Morten Myhre

Startnr: 29
Henning IL/Sparbu IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jørgen Fornes
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Julie Hallem Iversen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Oleander Austmo
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Lise Stenmo
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Anna Dahlum
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Randi Omli
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Berit Omli Øksnes
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Lars Omli Øksnes
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Trine Ertsås
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Silje Aalberg

Startnr: 31
Skjelstadmark idrettslag
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Linnea Hansen Gederaas
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Mari Kristel Gederaas
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Tove Lise Pettersen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Svein-Arne fredriksen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Benjamin Hammer
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Marion Raaen Opgård
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Gry Alice Skogan Fredriksen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jahn Knipenberg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Magnus Urstad Gederås
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Magnus Hallan

Startnr: 37
Tyllåm Feill og Bråkmakeri
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ellen Tyldum Skogen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Klaus Tyldum
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Siri Tyldum
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Ingeborg Tyldum Skogen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Johannes Tyldum
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Eva Tyldum
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Elise Aunet Tyldum
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Erik Tyldum
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Grethe Tyldum
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Lovise Tyldum Saur

Startnr: 40
NTE BIL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Kjetil Vatne
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Kjetil Vatne
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kjetil Vatne
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Espen Lilleby
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Per Marius Skrove
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Jan Inge Østerås
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Håvard Fossli
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Svein Haavik
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Martin Jystad
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Thor Gunnar Steinsli

Startnr: 41
HALLSTRÖMS / NVI
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Anna Schlegel
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Erik Olsson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Anders Olsson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Linda Eriksson
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Hampus Isaksson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Maria Novak
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Simon Liljedahl
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Hans Jernse
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Erik Olsson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Anders Olsson

Startnr: 49
Jämtkraft
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Johan Nilsson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Emil Eriksson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Lisa Kentsson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Nils-Göran Sundberg
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Hans-Olof Eriksson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Hans-Olof Eriksson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Olof Eklöf
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Fredrik Olsson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Fredrik Olsson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Nils-Göran Sundberg

Startnr: 51
Ole Vig
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Vegar Wold
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Arne Strand
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Trond Aarsland
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Tine Haugen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Einar Martin Kålen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Frank Fuglem
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Dag Petter Slungård
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Harald Setsaas
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Knud Levi Jensen Røddesnes
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ellen Kvalheim

Startnr: 53
Aspås IF Motion
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Patrik Åslund
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Per Åslund
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Saga Mehlhorn
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Maria Ivarsson
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Öivind Kveli
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Elice Sundström
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Per G Berlén
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Patrik Mehlhorn
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Thomas Lindqvist
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Emma Mattsson

Startnr: 57
I.L Aasguten
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Tor Inge Nyborg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ståle Heimstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Guro Hegstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Håkon Selven
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Kristin Thun Tunset
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Eirik Selven
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Simen Hegstad
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Anne Grete Nyborg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Victor Solvold
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Mari Berg

Startnr: 59
Kyrksæterøra IL 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Oddlaug Johanne "Okke" Eide
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Håvard Axelsen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ingrid Vuttudal
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Ingrid Vuttudal
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Håvard Merkesnes
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tor Andre Hellandsjø
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Oddlaug Johanne "Okke" Eide
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
John Aune
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Håvard Merkesnes
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Mie Hageskal

Startnr: 65
Sjetne
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Janne Sandrød
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Kristine Kildal
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Filip Andreassen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Anne Grete Myhre
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Marius Myklebust
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tone Solberg
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Ole Andreas Gussøy Vorland
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ingvild Vesterhus
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Sander Island
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Marit Myhre

Startnr: 69
Kullarmark SK
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Andreas Svensson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Saga Svensson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Pontus Lundgren
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Hannes Lundgren
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Maria Lundgren
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Olov Lundgren
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
David Lundgren
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Tim Sahlen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Lars Romberg
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Pappa Nilsing

Startnr: 70
Primärvården Jämtland
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Kalle Englund
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Elin Sterner
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Elin Sterner
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Johanna Englund
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Anders Rehn
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Oskar Sterner
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Peter Manniche
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Fredrik Huss
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Johan Sernheim
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
MajBritt Karlsson

Startnr: 79
Helgådal il
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Kim Roar Flyum
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Jan Arild Melting
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Odin Søreng
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Fredrik Ness
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Mathias Green
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Stian Indahl
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Ivar Dillan
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Bengt Rotmo
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Aleksander Haga
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Stig Indahl

Startnr: 80
Beitstad IL
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Hedda Bergh Finstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Maren Svarva
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Hågen Melgård
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jo Kristian Kvernland
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Odd Sande Daling
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tiril Moan Grøtan
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Gunnar Einar Steingrimson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Marit Rolseth
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Tone Brauti Saugestad
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Sara Fossland Brørs

Startnr: 83
Vänsterpartiet / SV
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Nanna Söderin
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Monica Haug
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Dag Fegstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Halvor Hoveid
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Halvor Hoveid
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Caroline Janson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Caroline Janson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Nanna Söderin
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Geir Söderin
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Anne Kolstad

Startnr: 85
Domstolene
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Gunnar Kvitsand
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Gunnar Kvitsand
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Yngvild Schwung Nilsen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Yngvild Schwung Nilsen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Knut Brekka
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Jennifer Bjerkås
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Vigdis Gabrielsen Sandø
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Vigdis Gabrielsen Sandø
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Arnstein Fikkan
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Arnstein Fikkan

Startnr: 86
Möringan
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jonas Westberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ulrika Forss
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Annica Boije
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Andreas Forss
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Joakim Nordlund
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Joakim Nordlund
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Inger Nesterud
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Yosef Ibrahim
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Qvintus Rost
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Wega Högberg

Startnr: 92
Rapp IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Unni karin Moksnes
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Benjamin Skogen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Robin Hønnås
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Halvard Rekkebo
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Halvard Rekkebo
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tomas Olsen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Preben Arntsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Tore Frøstad
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Vebjørn Rekkebo
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Elena Theres Danielsen Lifjell

Startnr: 95
Röde Runners
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ulrika Öberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Jan Bergetorp
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Malin Connysson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Ulrika Håård
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Tobias Linestrand
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ida Wolf Watz
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Sanna Staf
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Robert Björngard
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Johan Brännström
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Lisa Töfting

Startnr: 97
Kalls IF
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Anna Christensen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Camilla Abrahamsson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Astrid Olsen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Agnetha Prestberg
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Anki Helander
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Jan-Anders Jonsson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Per-Erik Olsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Elise Lindman
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Zidane Abdul Jabar
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Jan-Anders Jonsson

Startnr: 98
Tullus Sjöbygdens Byalag
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Marko Lakssonen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Emma Petrusson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Linda Liljeqvist
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Johanna Van der maaten
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Robin Ivansson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Lovisa Liljequist
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Anders Sahlin
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Martin Johansson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Jonas Hedman
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Anna Lena Petrusson

Startnr: 100
SpareBank 1 SMN
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Preben Godø
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Andreas Kverkild
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Olav Midtsian Salater
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Aasmund Lie
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Johannes Håbrekke
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ingunn Eggen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Frode Munkhaugen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Aasmund Lie
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Eldar Rønning
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Kristoffer Olsen

Startnr: 102
Ytterøy
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Frode Nøst
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Remy Møen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Gina Møen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Sigurd Sandstad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Peder Tvete
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Kristian Laugsand
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Odd Nilsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Knut Arne Landfald
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Eirik Sand
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Lars Erik Vandsvik

Startnr: 106
Team 3T
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Beate Selbo
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Magnus Minsaas
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Anette Selbo
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Kenneth Røstad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Klas Martin Sundelin
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Jørgen Berg Lauvsnes
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Thea Foss Bækkevold
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Morten Vågan
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Tommy Moen Tharaldsen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Guri Ellila Brodahl

Startnr: 109
Sætervik UIG
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Kristoffer Teveldal
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ellen Margrethe Teveldal
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kjetil Hynne
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Aleksander Roel
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Håvard Ørsnes
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Siri Mette Hårstad
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Vilde Johansson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Stephen Stepanek
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Stig Ove Sæther
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Knut Sæther

Startnr: 113
Verdal/Levanger kommuner
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Lisa Marie Jacobsen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Laila Tuset
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Magne Vidar Rudi
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Rune Sørholt
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Odin Johnson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ragnhild Kolberg
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Bente Kjønstad
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Karstein Grongstad Lona
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Ove Haugrud
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Audhild Slapgård

Startnr: 120
Sokna/Støren lag 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jan Tore Tangstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Guro Ytterhus
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Andrea Vikin
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Carl Rasmus Aarhaug
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Arnt Tomas Sundli
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ingrid Vingelen Digre
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jens Borgar Aarhaug
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sivert Garli
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Mathias Halseth
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Maria Digre

Startnr: 121
NTNU IT
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Lars Einarsen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Therese Vangstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Tor Halvard Furulund
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Arild Sørum Hjelle
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Nils Robert Leganger
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Anne Gro Gården
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Ole Kristian Hoel
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ann Kristin Ljøkjell
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Ola Ervik
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Terje Johnsen

Startnr: 130
Vallbo sk
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Niklas Stam
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Jessica Ahl
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Mattis Halvarsson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Lennart Långström
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Andreas Vernét
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Julian Kivimaa Långström
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Vincent Grein
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Anton Ivarsson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Aksel Halvarsson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
William Moverare

Startnr: 136
Finstad-Eliten
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Renate Verstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Frode Finstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Marius Finstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Roar Valøen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Ole Kristian Husby
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Silje Marie Finstad
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jan Magne Vesterdal
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Kristian Mittet
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Magnus Valøen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ole Johan Modell

Startnr: 140
Alsens IF
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Markus Gunnman
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Frida Folkesson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Emil Malmrot
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Lukas Malmrot
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Håkan Melander
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Lars Åsenlund
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Björn Hagström
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Erik Johansson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Fredrik Sätter
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Viggo Lindholm

Startnr: 142
Statens vegvesen
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Asta Krattebøl
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Hilde Marie Prestvik
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Aleksandar Pesut
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Lisa Maria Jensen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Per Einar Pedersli
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Vegard Jakobsen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Emil Cederström
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Andrea Staberg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Vanja Haugsnes
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Per Espen Knudsen

Startnr: 143
Lag Olsson
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Sune Salomonsson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Jörgen Olsson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Tim Olsson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Erik Olsson
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Gustav Andersson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Anton Olsson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Tobias Olsson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Stefan Andersson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Henrik Olsson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Christer Nilsson

Startnr: 145
Mörsils IF
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Filip Englund
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Sebastian Rolandsson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ibra Andersson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Andreas Engström
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Markus Englund
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Julle Engström
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Erik Lindfors
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Andreas Englund
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Kristofer Eliasson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Naoud Abraham

Startnr: 146
Rörösjöns IK
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jesper Daabach
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Felicia Brandvold
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Nova Hägred
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Petra Nilsson
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Nils-Olov Högström
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Linnea Brandvold
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Mikael Eklund
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Magnus Vikman
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Jörgen Svedin
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Tim Wiklund

Startnr: 151
Fylkesmannen i Trøndelag
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Sigrid Hynne
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Lars Ove Lehn
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Vegard Wist
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Elling Ringdal
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Olav Dybdal-Holthe
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Elise Hermo Rusti
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jostein Krutvik
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Julia Olsson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Trond Flydal
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Stule Lund

Startnr: 152
Nabolaget
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Mathias R. Leroyer
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Emil R. Leroyer
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ingerid Reinertsen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Selma Nevin
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Sven Nevin
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Selma Lund Eikrem
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Sivert Folgerø
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Simon Lund Eikrem
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Anne Nevin
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Annika Lund Eikrem

Startnr: 153
Kongsberg Seatex BIL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Øystein Tveit
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Øystein Tveit
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Nils Nygaard
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Sigmund Pettersen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Bernt Olav Stene
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Øystein Tveit
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Frode Storesund
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ingmund Bjørkan
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Anders Bjørnevik
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Sigmund Pettersen

Startnr: 155
Team Adonai
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Terje Hofstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Harry Gilberg
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Joar Hofstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Olav Veiteberg
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Olav Veiteberg
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Eivind Nilsen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Benjamin Trøan
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Robert Valleraunet
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Aksel Sporild
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Stig-Jonny Hanssen

Startnr: 171
Kroglund slækt og påfyill
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Martin Richard Skauge
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Petter Andreas Hernes
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ola Risan
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jan Egil Storrø
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Jørgen Kaspersen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Karl Ola Risan
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Elin Haugmo
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sturla Trondsen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Fredrik Tvete Hansen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Mia Becker

Startnr: 172
Psykiatrisk Klinikk Helse - Nord Trøndelag
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ketil Aas
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Espen Valset
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Karianne Mæhre
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Helle Størseth
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Egil Lidal
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Rannveig Sæthre
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Harald Skogmo
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Håvard Lund
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Geir Johansen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Hilde Gravdal

Startnr: 173
Skatt Midt-Norge
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Bjørn Wiseth
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Janne Høstland
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kristian Halsen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Marit Stensli
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Bård Rannem
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Anne Paula Hamstad
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Ole Martin Gustavsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Eirik Lohne
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Elin Bellingmo
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Håvard Thorsø Johansen

Startnr: 187
SEE Personlig Assistans AB
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jens Evaldsson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Jonatan Dovner
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Freja Folkesson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Alvin Rolen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Fredrik Högstedt
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tamara Sundvall
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Vincent Zerrudo-Sivertsson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Per Folkesson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Mikael Sundvall
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Victor Josefsson

Startnr: 189
Skatteverket IT - Skattevärk
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Håkan Svedberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Monica Håkansson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Anna-Karin Sundberg
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jonas Solberger
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
David Kunze
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Robert Rydén Fogelberg
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Thomas Hamrén
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Leif Engman
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Robert Rydén Fogelberg
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Daniel Rydén

Startnr: 192
Campus Miun IF
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Per Lilja
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Andreas Karlsson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ingrid Zakrisson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Wietske ten Berge
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Wietske ten Berge
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Andreas Karlsson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Maria Fredlund
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Magnus Norberg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Gunnar Öhrwall
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Per Lilja

Startnr: 196
Vinne IL 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Sofie Skjei Buran
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Martin Gjerdrem Lund
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ellev Østnes
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Svenn Arne Lersveen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Sverre Sagland
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Robert Myrvang
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Hans Morten Eriksen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Pål Schei
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Stig Viken
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Iver Grande Gudding

Startnr: 197
Namdalseid IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Torill Forbord
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Celina Skalmerås
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Tor Ludvig Bøgseth
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Lisa Ramona Rosvold
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Renée Måøy Sæther
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Erica Måøy Sæther
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Roy Oskar Halvorsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Snorre Kaldahl Fævelen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Kristoffer Reitan Buvarp
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Morgan Måøy Sæther

Startnr: 198
Teeness BIL
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Per-Idar Sæthertrø
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Kåre Valvåg
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Anders Nyborg
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Tom Christian Forseth
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Mathias Tjomsland
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Rune Bjønnum
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
John-Atle Skjerve
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
John-Atle Skjerve
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Sturla Klüver
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Magnus Klüver Ulset

Startnr: 199
Microchip Norway
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Martin Tomaz
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ivar Holand
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Henrik Nyholm
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Egil Rotevatn
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Per Andreas Gulbransen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Qubo Hu
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Amund Aune
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Eira Moerk Thoresen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Kristian Saxrud Bekken
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Irun Wahlberg

Startnr: 205
Nidarosdomen
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Gunnar Winther
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Kjell Inge Nordgård
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Linda Taraldsen Aune
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Kelly Borsick
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Morten Jøntvedt
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Åse Huseth
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Christen Torvik
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Karsten Selseth Landrø
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Mattias Jansson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Lars Øyvind Berg

Startnr: 207
Hitra Løpeklubb
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Monica Strand Hansen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Monika Glørstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Svein Jarle Slenes
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Hanne Strøm, Trønnes
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Emil Melting
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Monica Hjertås Nielsen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Tove Norbotn
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Bente Arntsberg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Rolf Karlsen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Inger Schei Næss

Startnr: 208
Nav Trøndelag
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Salahedin Naderi
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Martin Stubban
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Jan Arve Strand
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Mari Skevik
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Carina Rudhager
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Lisa Hansen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Unni Valla Skevik
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Mihoub Bouchama
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Jarle Saghaug
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Kurt Helge Reitan

Startnr: 215
Rödöns SK
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Anders Hamren
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Anders Hamren
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Anna Östberg
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Hanna Milton
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Emma Jakobsson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Johanna Åsengård
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Johanna Åsengård
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Martin Olsson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Björn Larsson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Jonas Milton

Startnr: 229
NGU bedriftsidrettslag
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ivar Henrik Haukdal
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Bobo Nordahl
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kari Sletten
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Reginald Hermanns
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Tor Erik Finne
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Guri Venvik
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Terje Bjerkgård
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ole Lutro
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Gro Sandøy
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Gro Sandøy

Startnr: 232
TrønderEnergi
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Thomas Sundseth
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Paul Hjalmar Hestnes
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ole-Magnus Høydal
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Cecilie Sundsbø Arnemo
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Tommy Bangjord Hove
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Anne Synnøve Løfshus
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Rune Olaisen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Kjetil Værnes
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Ingebrigt Grut
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Arvid Ringseth Gjersvold

Startnr: 233
Prima
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Annette Nilsen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Sunniva Bovim
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Hege Nilsen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Martin Hokstad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Atle Kevin Angvik
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Oliver Sokol
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Emilie Hegge
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Eirik Wahl Thomsen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Toril Krokan
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Karianne Krokan Kragseth

Startnr: 237
Teknikens Under
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Lars Norlander
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Magnus Persson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Pia Rickardsson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Magnus Hansson
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Mats-Erik Wiktorsson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tuva Rickardsson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Tuva Rickardsson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Pia Rickardsson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Lars Norlander
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Roger Åslund

Startnr: 238
Fjellørnen lag 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Maria Hegerberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Stian Darell
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Lisa Sunde
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Martin Vangen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Per Anders Føll
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tone Sæther
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Tone Sæther
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Judith Dahl
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Judith Dahl
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Adrian Skånøy Storsve

Startnr: 240
Værdalsveitjan
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Birgith Fjørkenstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Kari Prestvik
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Lotte Kvernmo
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Mari Jenssen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Monica Helden
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Elisabeth Molde
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Hege Mære Aas
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Runa Skrove Falch
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Ingvild Røstad
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Marie Stokkan

Startnr: 241
Offerdals SK Damer
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Anna Novak
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Maria Novak
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Caroline Nilsson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jana Novak
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Lenka Sedivia
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Linnea Bångman
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Felicia Löfgren
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Julia Nilsson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Evelina Bångman
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Sofia Nilsson

Startnr: 244
Byåsen damer
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Gerd Johanne Hestnes
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Lisbeth Selnes Jensen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Aud Stenvik
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Wenche Lisbeth Lande
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Anita Eidem
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Elin Nypan
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Berit Kvaal
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Marit Pedersen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Tone Ramstad
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Anne Berit Lund

Startnr: 250
Namdal løpeklubb Damer 2
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
RENATE BUGGE
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
ANITA HODDØ
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
EMMA AMDAL
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
LINE BORKMO
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
ANNE LISE GRUBBMO
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
HANNA B. KVÆRNØ
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
CHRISTINA SIVERTSEN
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
BERIT VESTERMO
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
MERETE RØTHE
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
HELGA VESTERMO-REITAN

Startnr: 253
Børsa IL Damer
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Maia Tøndel Hammer
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Julie Hågensen Kleven
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Marthe Berg
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Kirsti Øyum-Jakobsen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Nina Tørset
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Kristin Grefstad
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Kristin Grefstad
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Kirsti Lund
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Marit Lykkja Kjøren
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Nina Tørset

Startnr: 257
Selbu & Tydal Løperteam lag 1 Drek
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Solveig Dyrdal
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Toril Kjeldstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Heidi Haugen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Ingrid W. Krogstadmo
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Ane Fremo
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Gunn Marit Wanvik
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Oddveig Dybdahl Fagervold
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sigrun Sletner
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Mali Gederaas Kanstad
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Hilde Lilletrøen Trondseth

Startnr: 277
Miljødirektoratet BIL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Erlend Skutberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Erlend Skutberg
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Franciska Sandanger
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jonas Østlyng
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Magnus Irgens
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Kai Are Fossland
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Magnus Voje
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Lars Christensen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Frank Eklo
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Helge Dyrendal Rø

Startnr: 278
NTNU Energi- og Prosessteknikk
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Bo Huang
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Fredrikk Grøvdal
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Anna Knutsen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Thomas Indlekofer
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Florian Penk
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Gabrielle Trottier
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Phillip Erik Bushmann
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Andreas Akselsen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Martin Dorber
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Maxim Ivanov

Startnr: 291
Arbeidstilsynet
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Marius Søberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ståle Lund Ramstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ragnhild Bergsmyr
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Astrid Lund Ramstad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Eirik Flogard
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Anders Petersen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Lisa Falch Nilsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Morten Hoel
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Eirik Bruset
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Anne Marie Lund Eikrem

Startnr: 292
Hemit
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Stian Nielsen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Mads Helge Kålen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Morten Iversen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Kyrre Hindberg
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Bjørn Våga
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Marit Klokkerhaug
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Anne Lene Ulven Kvamsøy
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jan Magne Avlesbug
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Simen Berg Saksvik
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Paul Gundersen

Startnr: 294
Telenor
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ingen löpare
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ingen löpare
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ingen löpare
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Ingen löpare
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Ingen löpare
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ingen löpare
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Ingen löpare
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ingen löpare
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Ingen löpare
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ingen löpare

Startnr: 295
Kyrksæterøra IL 3
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Paul Eide
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Knut Ove Hellandsjø
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Daniel V. Rosøy
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Kristian Hyttnes Sødal
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Magnus Mostad
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Haakon Oddebug
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Idar Fosseide
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Odd Kjønsvik
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Ingen löpare
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Åse G. Hansen

Startnr: 301
HENT AS
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Bjørnar Stenstad Nilsen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Jens Østvik
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Andreas Lund
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Christopher Klinge
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Kristian Morken
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Oddvar Stranden
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Nils Petter Hjulstad
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Arne Witzø
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Vegar Rømma
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ronny Hegvik

Startnr: 306
HMCL
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Frikk Skarstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Edgar Alstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kim Olav Johansen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Markus Leithe-Lajord
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Peder Midtsand Andersen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Morten Andreas Aune
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Steve Lund Ditlefsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Helmer Engen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Henrik Elden
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Håvard Graffer Bye

Startnr: 317
Länsförsäkringar Jämtland
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Isabell Persson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Martin Elofsson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Katarina Rennerståhl
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Tomas Kjellin
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Peter Bergqvist
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Mikael Modin
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
John Gudfastsson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Pär Johannesson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Andreas Holmberg
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Caroline Lundholm

Startnr: 332
SMN Konsern
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Anne Forsberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Linn Felle
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Mads Refseth
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Helen Hoseth Kosberg
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Stian Mjøsund
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Helene Flakne
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Tanja Gaivoronski
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Tanja Gaivoronski
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Ronny Thomas Jenssen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Magnus Hammer

Startnr: 333
Lasse og julegrisan
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jonas Utvik
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Lasse Sandmo
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Trond Walleraunet
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Trond Walleraunet
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Ole Andreas Westerfjell
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Petter Aarstad
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Torbjørn Sellæg
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Torbjørn Sellæg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Bjørn Sverre Amdahl
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ole Gunnar Hallager10:15:00 Startgrupp 3

Startnr: 26
Budal i.l
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Mats Øyen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Per Jørgen Buseth
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Elise Broen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Guri Løkkesmo
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Peder Storlimo
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Sandra Broen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Ida Malum
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Emma E Hansen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Tone Rønning
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Esten Solem

Startnr: 28
Leirådal I.L
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Åse Klinkenberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Inge Hafstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kristian Aksnes
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Anna Høyem Lademo
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Robin Auran
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Aleksander Tanem Iversen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Petter Sagvold
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jon Arne Skrove
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Magnus Sivertsen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Benjamin Landfald

Startnr: 30
Inderøy
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jan Olav Dagsvik
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Eline Kvåle Sakshaug
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kjetil Schei
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Erlend Gudding
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Gunnar Melting
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Kristin Gausen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jonny Melting
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Arve Erik Norum
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Bård Gunnar Furunes
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Pedro Elvebakk

Startnr: 33
Ekne/Ronglan
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Hallvar Hallan
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Sverre Martin Falstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Emma Gustad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Laura Kjeldsen Dahlen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
John Anders Gustad
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Louise Ronglan
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Hallbjørn Holberg
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Erling Andreas Ronglan
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Johan Kjeldsen Dahlen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Margareta Israelson

Startnr: 35
Stadsbygd IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jon Are Hermstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ruben Småvik Torgersen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Sandra Torgersen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jan Petter Selbekk
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Hallvard Hermstad
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Magne Tung
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Magne Tung
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
May Lill Småvik
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Sander Johansen Strandheim
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Silje Johansen Strandheim

Startnr: 36
IL Dalebrand
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Espen Bremseth
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Espen Bremseth
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ole Daniel Prigge
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Sonny Bolin
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Sonny Bolin
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Harald Storflor
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Kjell Olav Storflor
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Geir-Arve Clausen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Rolf Hernes
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Rolf Hernes

Startnr: 43
Lättja IF
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Tobias Ericson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Anna-Karin Gärdin
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
John Nyberg
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Reine Ivansson
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Nils Mårtenson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ida Nyberg
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Andreas Svärd
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Olof Eriksson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Fredrik Engen Svärd
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Carl Karlsson

Startnr: 50
Skogn IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Øystein Veske
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Morten Svendgård
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Maria Aune Krogstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Geir Svendgård
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Terje Rønning
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Rolf Brennskag
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Vemund Svendgård Roe
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Gunnar Estensen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Trym Nergård Rønning
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Trym Nergård Rønning

Startnr: 56
Søskenbarna Fuglem
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Magnus Høgli
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Edvard Fuglem
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Johannes Fuglem
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jon Inge Kyllotrø
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Jonas Fuglem
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Marit Johanne Fuglem
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jakob Fuglem
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
William Fuglem
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Nils Ole Fuglem
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Håkon Fuglem

Startnr: 58
Trondheim Brannkorps IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Sindre Blakstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Håkon Hvesser
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Hans Erik Bohlin
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Birger Tuff
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Jan Ove Andersen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Stein Henrik Tuff
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Steffen Kystad
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Harald Hokstad
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Jørgen Walsøe
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Børge Flønes

Startnr: 60
ATT-Fram
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Kim Mæhre
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Mona KYLLO
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Martin Haugan SANDVIK
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Heidi Hernes VALSTAD
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Jon Erik HALLAN
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
John Petter Hallan
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Asgeir Lorås
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Pål BAXTER
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Pål BAXTER
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Thomas Reitan

Startnr: 62
SPKL Nessegutten
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Sivert L. Valstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Morten M. Lyngstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Sigrid Skreden
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
June A. Munkvold
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Martin V. Johansen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Martin M. Lyngstad
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Randi Aakervik
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Christian F. Aalberg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Lars Strøm
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Eirik Skreden

Startnr: 63
Overhalla il/Grong il
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Trym Malmo
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Paul Rian
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Sigrid Fløan Solum
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Hanne-Elisabeth Moa Jenssen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Sigurd Sæther Lande
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ingvild Fure Mikalsen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Kjetil Øvereng
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jens Himo Vold
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Hallvard Granli
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Knut Åge Hals

Startnr: 67
Ørland flystasjon/ flyteknisk
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Knut Ole Fagervold
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ida Marie Hellan Groven
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Even Kluken
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Leif Wahlter Strand
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Øystein Wahl
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Sondre Hognestad
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Tor Erlend Thomassen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Johnny Lian
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Joachim Bjørkelund
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Lavrans Skanke

Startnr: 76
Marieby GIF
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Stefan Jonsson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Linn Walenty
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Helena Wiik
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Erik Edler
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Erik Edler
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Eyvind Larsson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Mirja Israelsson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Tomas Olsson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Robban Walenty
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Heidi Granrud

Startnr: 77
Dalasjö IK Framåt
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Tomas Mikaelsson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Johannes Stötzel
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Cecilia Mårtensson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Per Hjalmarsson
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Oskar Lönnberg
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ulf Rönnberg
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Johanna Morin
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Gösta Wistemar
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Petra Ödman
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Lennart Hansson

Startnr: 81
Skaula roadrunners 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Oskar Åslund
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Johan Hallstensson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ronja Åslund
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Åsa Handler
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Wilhelm Korpela
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Knut Vikström
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Angelica Saur
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jo Kilberg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Gustav Pålsson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ante Handler

Startnr: 84
Åsarna Skicenter
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Emma Wikén
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Karl Sterner
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Maja Vestin
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Ida Hallquist
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Konrad Mattsson Myhr
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Sven Leander
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Håkan Svensson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jesper Thor
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
John Leander
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Katja Schwartz

Startnr: 90
IL Skauga
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Inger Haugen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Hanne Hegerberg
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Peder Kimo
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Birk Finnstø Refsaas
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Sverre Håvard Melhus
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Thomas Hårberg
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jon Arve Årlott
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Per Johan Gjølga
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Lars Ingar Enebakk
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Adrian Tennås

Startnr: 93
Leksdal i.l.
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Sander Fagerstad
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Bjørn Tore Aksnes
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Laila Fagerstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Sigurd Egeland Valseth
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Viggo Iversen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Johanne Bjugan
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Espen Egeland Valseth
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Espen Egeland Valseth
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Espen Egeland Valseth
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Kristin Aspås Pedersen

Startnr: 99
Brandkårens IF Jämtlands Räddningstjänstförbund
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Erik Bysell
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Nils Ahlenius
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Anton Johansson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Johan Dumky
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Frida Liden
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Mats Nicolson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Mathias Härlin
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Mikael Elf
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Jonatan Thoresson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Daniel Hjalmarsson

Startnr: 101
Støtet
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Peter Svensson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Eirik Engan
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Truls Gundersen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Bjørn Austbø
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Morten Egtvedt
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Julie Stendahl Spets
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Eirik Spets
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Gunnar Taraldsen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Eirik Kvalheim Olsen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Eirik Engan

Startnr: 103
Leinstrand IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jørgen Sæther
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Emil Vestre
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Svein Tore Sæther
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Magnus Græsli
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Håvard Græsli
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Julie Sæther
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Anne Engtrø Husby
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Victoria Sørgjerd
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Gudleik Husby
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Martin Haugen

Startnr: 104
Byåsen Mosjon
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
John Harald Elven
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Gunn Tove Leiren
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Torgeir Aune
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Børge Leiren
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Børge Leiren
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Malin Leiren
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Eli Krokstad
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Thomas Chytra
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
John Harald Elven
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Maria Kaasbøll

Startnr: 105
Politiets IL Trøndelag
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Christian Eriksen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Kirsti Norvik Fjeldsæter
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Thomas Norvik Fjeldsæter
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Åsbjörn Vikan
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Grete Fossum
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Magnus Jakobsen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Magnus Jakobsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Kjell Steinar Wibe
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Thomas Mathisen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ragnhild Grandetrö

Startnr: 111
Malvik IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Christian Skumsvoll
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Rikhard Herrmann
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Nicholas Morgan
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Brage G Romulslie
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Emil Kristoffer Auran
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Cathryn Hjelsvold
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Gørill Gyllan
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sivert Høiseth
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Inger K Gissinger
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Reidulf Herrmann

Startnr: 112
Byneset il
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Emil Svendsen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Siw Marit Lamøy
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Robin Rødsjø
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Geir Inge Relling
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Kristian Lamøy
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Siw Rødsjø
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Terje Alstad
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Helge Warholm
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Arne Inge Hangerhagen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Emil Lamøy

Startnr: 114
NAMDAL LØPEKLUBB LAG 3
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
BJØRN RØTHE
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
BENDIK RØTHE
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
TORMOD JOHANSEN
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
TORMOD JOHANSEN
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
ROAR TRANÅS
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
EVEN OLAV RØTHE
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
VEGARD HAUGEN
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
HÅVARD NUFSFJORD
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
RUNE KONGSMO
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
ARE FOSSHEIM

Startnr: 131
Selbu & Tydal Løperteam Lag 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jon Arne Sesseng
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Jeber Siraj Hemed
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kibrom Teklemariam Gebrekristos
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Arne Hofsmo
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Jørgen Slind
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Bjørn Fagervold
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Finn Håkon Solli
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Torbjørn Stene
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Biniam Weldemekail Tesfaselase
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Elian Hammerhaug

Startnr: 148
Spenst Stjørdal
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Kristian Hogstad Lund
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Pål Sæther
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kjersti Gederaas Denstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Roar Overvik
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Kaj Hansen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Else Overvik
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Bernhard Richter
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Steffen Blekkan
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Ali Mohamed Hussein
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Solveig Øfsti

Startnr: 149
Kälens SK
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jacob Rosenberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Tua van den Brink
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kajsa Skytt
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Björn Israelsson
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Diego Melchor Lopez
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Melker Israelsson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Adam Aronsson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sverker Högbom
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Andreas Johansson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Paul van den Brink

Startnr: 150
Frosta IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Henrik Einanshaug
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Henrik Einanshaug
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Bodil Skaslien
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Berit Undersåker Skaslien
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Erika Skaslien
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tommy Bratsvedal Berg
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Bjørn Rekkebo
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jan Morten Rygg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Tumfal Alan Kafil
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Rune Logstein

Startnr: 154
Widerøe Værnes
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Christer Kristoffersen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Roger Dullum
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kristoffer Klette
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Tom Rune Brendhaug
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Thomas Meland
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Magnar Jostein Stræte
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Truls Hamland
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Martin Jensen Sandvik
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Pål Reiten
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Bjørnar Megård

Startnr: 157
Forra IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Håkon Morseth
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Wilatrat Yaemsa-Art
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Marit Aadal
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Andreas Korstad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Jonas Linset
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Martin Fossen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Tobias Aadal
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Bjørn Ivar Hage
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Rolf Tore Hofstad
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Jostein Bidtnes

Startnr: 160
Ytre Geitastrand Langsprengarlag
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Olve Tungen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Helga Tungen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Arnt Emil Valand Bjørnbet
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jon Endre Valand Bjørnbet
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Hågen Dypdal
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Anders Gunnar Nilsen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Geir Dypdal
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Eivind Kvakland
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Rolf Sæther
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Brage Kjøren

Startnr: 162
Utleira IL Lag 1
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Thea Helen Kvernvik
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Bjørn Sæther
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Sander Sæther
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Tuva Grøtte
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Axel Kvale
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Bjørn Sæther
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Hedda Tveit
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Johannes Listhaug
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Sivert Granheim
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Martin Granheim

Startnr: 166
Klæbu Løpeklubb 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Tor Erik Guin
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Øivind Estensen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ella Kristiansen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Håvar Aambø Fosstveit
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Stian Dahlstrø
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Nora Kristiansen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jon Olav Røsbjørgen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Morten Åge Storrø
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Kåre Indhaug
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Magnus Bjørgum

Startnr: 169
Duveds IF
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Axel Jonsson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Bo Göran Sjölund
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ellen Sjölund
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Anna Jonsson
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Olof Jonsson
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Amanda Hansson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Andreas Hansson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Björn Jonsson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Arvid Jonsson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ludvig Hellstrand

Startnr: 182
Equinor BIL Stjørdal
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Håvard Reitan
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Tore Kvisvik
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Tore Kvisvik
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Erlend Holand Kolstø
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Kristian Tårnesvik Dreiås
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Kristian Tårnesvik Dreiås
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Gøril Holmvassdal
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ole Christensen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Pål Helge Øvrebø
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Kjell Johan Rosvoll

Startnr: 183
SPILLUM IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Torkil Klingen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Renate Melhus
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ann Kristin Raaum Jansen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Margrethe Trebostad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Mathias Mørkved
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Vegard Melhus
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jonatan Devik
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Emil Elstad
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Vemund Trebostad Viken
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Lars Børre Lien

Startnr: 201
HV-12
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Kristian Dahl
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Dial USMC
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ingeborg Buan Brønn
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Kai Rune Bardal
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Birk Sund
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Hallgeir Brandtzæg
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Terje Adsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Tor Ola Johansen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Per Odd Rygg
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Sara Eek

Startnr: 204
Krampe/Nidelv
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Morten Eliassen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Anders Ulvolden
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Lars Anders Helgemo
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Bård Roll
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Bård Roll
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Øyvind Engen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Morten Stegavik
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jens Røyrvik
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Bjørn Vaagen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Øyvind Øyen

Startnr: 224
RINDAL IL LAG 3
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Tor Jarle Bolme
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ola Inge Svinsås
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Mali Røen Skjermo
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
John Ole Aspli
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Marthe Rødsgaard
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ragna Elise Skjermo Iversen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Ida Mogstad
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Anders Nerbu Løfald
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Steinar Aalbu
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Terje Maroni

Startnr: 243
Namdal løpeklubb Damer 1
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
JOHANNE OSEN
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
HILDE BORKMO
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
SYNNØVE INGULFSVANN
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
HANNA MØRKVED
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
ANE STENSETH
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
MARIT BRØNDBO
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
TONJE MARSTEIN
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
RUT APPELKVIST
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
LINDA MARIE STROMPEDAL
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
ANNE INGER MØRTVEDT

Startnr: 245
St. Olavs hospital
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Tonje Nilsen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Stine Bøe Karlsen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Hilde Siraas
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Elizabeth Aa
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Lena Larssen Radmann
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Marie Fuglesang
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Grethe Albrektsen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Kjersti Solli
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Inga Aftret Brøndbo
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Kine Husteli Kristiansen

Startnr: 247
Trångsvikens IF damlag
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Maria Boberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Madeleine Spichiger
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Lovisa Norén
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Sigrid Landgren
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Conny Odermatt
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Jenny Olsson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Maria Maripuu
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sara Lindborg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Jennie Jirhed
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Sandra Lind

Startnr: 255
Byåsen IL
Motion Damer
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Thea Haugdal
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Hanne Rofstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Tale Dybvad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Ingvild Mikaelsen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Trude Nonstad Fornes
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ann-Eline Bloch Børke
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Julie Sandnes
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ingeborg Eide
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Emilie Krey Ludvigsen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ingvild Ytterhus Utengen

Startnr: 275
Ik Skabbräven
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Tomas "Foxen" Olsson
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Martin "Fårkad" Thomtén
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Jennifer "Lockropet" Saur
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Tore "Skogman" Norkvist
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Anders "Löpsteget" Roos
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Joni "Tofsvipan" Larsson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jonas "Sorkpesten" Danvind
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Erik "SCAbben" Edler
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Bengt-Peder "Stora" Björn
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Hampus "Bus" Björn

Startnr: 283
team helgeland sparebank 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Håkon R Jakobsen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Torbjørn Larsen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Tommy Gjerstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Trym Gjerstad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Steinar Westerberg
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Elise Øvereng
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Kristoffer Aakvik
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Andreas Z Rønning
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Bjørn Rønning
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Isak Larsen

Startnr: 287
Bratsberg IL MIX
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ronny Ingebrigtsen
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Terje Sliper
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Marita Hoff
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Eva Ingebrigtsen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Katrine Sandbakk
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Marcus Fjærli Aune
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Sindre Wågheim
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Iver Eidsli Dahl
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Edvin Ingebrigtsen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Christian Fjærli Aune

Startnr: 290
Lien - Moslet family team
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Per Olav Moslet
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Christine Finsrud
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Lise Branem
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Bjørn Eirik Johnsen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Marte Lien Johnsen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Line Bjørhusdal
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Ola Amdal
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Kristian Finsrud
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Jogeir Bjørhusdal
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Elias Moslet

Startnr: 336
Sweco avd. Steinkjer
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Per Martin Skjerve
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Jon Morten Hvesser
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Jørgen Stenberg
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Martin Schei
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Tore Bjørk
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Kjell Morten Lyngås
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jens Sørmeland
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jon Morten Hvesser
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Eirik Nordvik
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Tor-Erik Helgesen11:00:00 Startgrupp 4

Startnr: 7
RINDAL IL LAG 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Are Aune
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Lars Hagen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Bård Nonstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Berit Mogstad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Birger Løfaldli
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Mikkel Bakken
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Bjørn Vonheim
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Tom Frode Theigmann
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Lars Bakken Røen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Even Bakken

Startnr: 10
NAMDAL LØPEKLUBB LAG 2
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
STÅLE SIRIJORD
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
TOBIAS BERGSLID
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
MATS IVAR KLINGEN
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
GEORG LANDE
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
THOMAS LINDSTRØM SKOGMO
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
OLE LEIRVIK
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
BÅRD OLE THORSEN
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
KAY ARNE SANDVIK
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
MARTIN REPPEN
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
OLA RAAUM JANSEN

Startnr: 27
Sokna-Støren 1
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Bjørn Horg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Øyvind Vada
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Håkon Myrmo
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Håkon Myrmo
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Andreas Fjorden Ree
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Heike Bjørset
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Lars Solheim
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Adrian Fløttum
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Håkon Gorseth Halvorsen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Peder Talsnes

Startnr: 34
Kyrksæterøra IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ole Arnold Sødal
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Geir Hansen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ole-Kristian Mellemsether
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Rune Weiby
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Jonas Wingan
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ingebrigt Vaagan Gravdal
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Lars Ole Hageskal
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ole Arnold Sødal
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Lars Ove Aunli
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Geir Hansen

Startnr: 46
Steinkjer friidrett og ski
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Henrik Nordtug
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Vegard Iversen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Jørgen Halse
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Sigrid Aune
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Lars Vannebo
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Amalie Aune
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Kristel Haltbrekken
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Einar Hegge
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Fride Dahl
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Nora Hegdahl

Startnr: 47
Lånke IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Henrik Kraft
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
John Lang Dybvad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Jørgen Lerfall
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Gunder Dybvad
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Andreas Wolseth
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Stian Rønning
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Elias Bjørnevik
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ivar Rødde
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Geir Kristian Hoås
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Per Erik Klæggen Klegseth

Startnr: 64
Frol IL
En-dagars
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Martin Vister
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Henrik Kjeldsen Dahlen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Even Magnus Aspli
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Oddmund Haugnes
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Tobias Alstad
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Hallgeir Aspli
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Marius Ressem
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Stian Sundsvik
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Magnus Norøy
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Hallgeir Aspli

Startnr: 66
Meråker Mix
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Mari Ringen Stormo
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Nils Matos
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Geir Florholmen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Magne Frengen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Per Øyvind Torvik
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Bjørg Steinmo Torvik
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Tonje Skjelstadås
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Tor Arne Hetland
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Gaute Iversen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Charlotte Audestad

Startnr: 89
Svorkmo NOI
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Ola Skjølberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Sigve Ness Rolland
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Tor-Einar Sandvik
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Helge Klungland
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Joakim Lystad Meås
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Andreas Fagerli
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Andreas Svorkdal
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Hallvard Stemshaug
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Lars Svorkdal
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Ola Skjølberg

Startnr: 91
Leik il
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Henriette Bakken
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Anna Syrstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Ingebrigt Eid
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Even Opland
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Rune Talsnes
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Odin Unsgård
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jørn Talsnes
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Kristine Unsgård
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Silje Bakken
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Maren Furutangvik

Startnr: 94
I.L Nor
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jon Vegard Grut
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Arne Berg
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Marit Johanne Resell
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Erlend Wormdal Staveli
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Andreas Syrstad
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Morten Grut
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Håvard Mo
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Andreas Kvam
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Johan Tøndel Hammer
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Håvard Solfeldt

Startnr: 108
Markabygda Idrettslag
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Lars Vodal
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Morten Langseth
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Kjell Einar Skaret
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Vegard Hjelmstadbakk
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Fredrik Knipenberg
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Fredrik Svendgård
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Kenneth Skjerve
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Johan Venseth
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Knut Venseth
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Stian Friberg

Startnr: 110
Hommelvik il
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Vegard Fossli Stjern
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Tore Hammer
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Eiril Fuglem Renå
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Oskar Eriksen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Bård Aksnes
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Embla Aksnes
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Hedda Aksnes
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sindre Øwre Haugan
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
John Magnus Haugen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Odin Aksnes

Startnr: 129
Ogndal IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Marius Møller
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Robin Aas Aunan
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Skule Ystad Skjei
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Marius Landsem Melhus
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Fredrik Møller
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Mari Ann Melhus Landsem
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Andreas Overrein
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sondre Thorp Hynne
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Simen Eliassen Kvarme
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Niklas Melhus Landsem

Startnr: 138
Brunflo IF
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Maria Boberg
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Mari Månthén
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Stefan Andersson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Håkan Svedberg
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Patrik Tallbom
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Patrik Tallbom
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Sigrid Landgren
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jonathan Haraldsson
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
August Nilsson
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Claes Heiming

Startnr: 170
Klæbu Løpeklubb 1
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Kai Rune Haugerø
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Asbjørn Sigstadstø
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Anders Røsbjørgen
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jan Magnus Røsbjørgen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Kristian Bruaset
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tor Aadahl
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Kristoffer Vollset
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Håvard Høiaas
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Sondre Burø
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Martin Aadahl

Startnr: 181
Offerdals SK Herrar
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Philipp Bachelotelli
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Elias Alvebro
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Jon nilsson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Karel Novak
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Gustav Aflodal
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Kenth Olofsson
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Erik Ottosson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Max Novak
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Philipp Bachelotelli
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Håkan Emilsson

Startnr: 188
Hallkutarna
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Johan Huczkowski
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
André Toresson
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Simon Karlsson
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Karolina Hedenström
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Yoie Bohlin
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Alexzandra Edström
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Jens Jacobsson
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Perra Hellström
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Olle Olsson Bad
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Jesper Jacobsson

Startnr: 195
Vinne IL 1
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Arne Aas
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Ronny Osen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Geir Kolstad
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jørgen Grønli
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Trond Andre Kolstad
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Tobias Thomassen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Tobias Thomassen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Paul Yngve Green
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Thomas Haugan
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Johannes Sæther

Startnr: 200
Byåsen 1
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Henrik Kvennås
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Samuel Tyvold
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Lars Marius Hølås
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Vegard Otterlei Virum
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Erik Tharaldsen
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Erik Tharaldsen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Andreas Striger Halset
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Ole Andreas Brækken
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Even Solem Michelsen
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Sander Lefdal

Startnr: 202
Hardhaus
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Andreas Skjefte
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Anders Reitan
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Jonas Nyrønning
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Eivind Dille Andersen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Jan Nyrønning
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ossy Aspås
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Olav Grønli
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Magnus Moholt
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Vegard Sivertsgård
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Evrakongen Moholt

Startnr: 206
Leksvik il
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Hans Christian Espenes
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Andreas Myran Steen
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Even Grande
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Merethe Kopreitan Dahl
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Daniel Øverland
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Magnus Ramdal
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Øystein Ramdal
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Torkil Berg
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Isaac Tesfamichael
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Isaac Tesfamichael11:30:00 Startgrupp 5

Startnr: 4
Strindheim IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Haben Bhrane
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Christoffer Søbstad
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Nilsador Runs
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Thomas Renå
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Erik Resell
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Håkon Kristoffersen
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Iver Glomnes
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Jo-Inge Sandvik
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Petter Rypdal
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Lars Harald Blikra

Startnr: 5
RINDAL IL LAG 1
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
ARNT INGE NILSEN
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
STEINAR BØE
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
DAVID SOMMERVOLD
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
ERIK LØFALD
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
GJERMUND LØFALD
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
JO SVINSÅS
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
TERJE OLSEN
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
ALEXANDER HOFSTAD
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
ANDREAS DAHLØ WÆRNES
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
JONAS AASBØ

Startnr: 12
NAMDAL LØPEKLUBB 1
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
HÅVARD FJÆRLI
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
OLE MARIUS BACH
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
HÅVARD JAKOBSEN
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
SINDRE FINNE
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
MATS TRANÅS
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
ERIK GRIMSTAD
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
SOLOMON ACHAME
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
DADAFO DHAQABI
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
OLE JØRGEN BRUVOLL
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
JAN OLAV SMALÅS

Startnr: 39
Mosvik IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Jan Sandstad Næss
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Bivar Baker
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Svein Berg Fines
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Sivert Melting
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Einar Hedegart
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Bivar Baker
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Halvor Eidissen
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Arne Fodstad Karlsen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Ola Berg Fines
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Jan Sandstad Næss

Startnr: 123
Fjellørnen lag 1
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Alexander Kipsang Kiprop
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Vegard Vårheim
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Petter Gomo
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Sivert Grøtan Eriksen
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Trond Forfot
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Øyvind Aaslund
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Sondre Vårheim
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sindre Grønflaten
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Alexander Kipsang Kiprop
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Mats Schei

Startnr: 185
team helgeland sparebank 1
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
bjørn arve bønå
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
tobias baumann
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
vegard steinbakken
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
mikal bønå
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
erik nordstoga
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
johannes øvereng
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
kristian wold arnøy
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
eirik johansen
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
kjell arne trælnes
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
joakim Aakvik

Startnr: 186
Bratsberg IL
Motionsklassen
Sträcka: 15 Levanger - Mule
Sean Chester
Sträcka: 16 Mule - Verdalsöra
Kai Robert Vandsvik
Sträcka: 17 Verdalsöra - Stiklestad
Lars Erik Vandsvik
Sträcka: 18 Stiklestad - Leirådal
Jonas Aamodt Moræus
Sträcka: 19 Leirådal - Østnesbakkene
Bendik Støa
Sträcka: 20 Østnesbakkene - Indal
Ole Hartvik Skogstad
Sträcka: 21 Indal - Vaterholmen
Knut Ødegaard
Sträcka: 22 Vaterholmen - Sul
Sean Chester
Sträcka: 23 Sul - St Olavsbrua
Martin Spjøtvold
Sträcka: 24 St Olavsbrua - Sandvika
Erlend Bjerkås