Här är lite statistik på deltagande i St Olavsloppet under de senaste åren . År 2015 var det en liten nedgång i deltagande lag men är förhoppningsvis en tillfällighet. Mini-Olav där vi har våra allra yngsta deltagare hade en klar ökning vilket är positivt för framtiden

Här är totalt antal deltagare