I år har vi tidtagning på alla sträckorna och därför kommer alla att numreras 1-52, man kan även
fortsättningsvis välja som löpare att springa fler sträckor i följd