Om man alltid löper på samma underlag, t.ex. flacka asfaltsvägar så utsätts kroppen för en hög och mycket monoton belastning. Det kan på sikt ge överbelastningsskador i fötter, knän och underben. Genom att variera underlaget och t.ex. springa omväxlande på grus, gräs och kuperade stigar skonar man kroppen och stärker löpmusklerna. Det ger i sin tur en bättre löpstil – och det blir roligare att löpträna!