Puljeinndeling/Startgrupper 2011

Arrangøren har nå fordelt laga i startgrupper for 2011. Målsettinga med startgrupper er å samle løperne både underveis og ved innkomst ved å starte de beste laga sist. Vi har gode erfaringer med dette. De siste årene har startgruppe 3 blitt for liten, vi har derfor økt denne en god del i 2011.

Grunnlaget for oppdeling er fjorårets resultater.  I utgangspunktet er de 37 beste i mosjon mix og eliteklassen plassert i startgruppe 3. Så er laga til og med ca nr 102 i mosjonsklassen plassert i startgruppe 2 og resten i startgruppe 1.

Vi vil på dag 1 og 4 ha en startgruppe 0 for de 4-6 laga som bruker lengst tid for å unngå omstarter.

Dette fører til at det i prinsippet blir nye lag som blir liggende sist i loppet først på dagene. Det oppleves av mange som en liten nedtur, men noen må være der. Vi ser det slik at det er en fordel om det skifter litt fra år til år, og det kan ikke være de dårligste laga som er sist først på dagen.

I utgangspunktet vil vi ikke bytte oppsatt pulje på lag. Likevel kan det hende at lag endrer karakter og vil bruke vesentlig lengre eller kortere tid enn i fjor. I så fall kan laga kontakte Øystein Lunnan, 99479323 på norsk side og Peter Bring, 0702203943, på svensk side og diskutere saken. Det er viktig å si da at en ikke må sammenligne puljene fra foregående år, men se på de laga som er satt opp i 2011.

Starttidene er beholdt med unntak av dag 3. Der har vi økt intervallet mellom startgruppene fra 45 min til 1 time for å spre løpet mer over fjellet. Vi håper da at korken ved Tännforsen blir bedre. Starttidene dag 3 blir da 09.00, 10.00, og 11.00.

Påmeldinga i 2011 er ca 10% høyere enn i 2010. Det setter større krav til planlegging for å mestre trafikkavvikling, og er også en årsak til at pulje 3 er økt i antall.