När vårsolen börjar värma blir det lättare att ge sig ut på vägarna och springa igen. Men det finns en viss skaderisk om man kör igång för hårt efter vinterns fysiska aktiviteter på snö. Generella riskfaktorer för skador vid löpning är som för många andra idrotter att kroppen inte är förberedd för den längd eller intensitet av träning som vi utsätter den för. Hur hårt och hur länge du kör avgör om du kan överskrida gränsen så att din förmåga förbättras av din träning eller om träningen enbart blir nedbrytande och utsätter dig för skaderisker. Därför är gradvis ökning, dosering och träningsplanering oerhört viktig. Tänk igenom ditt upplägg! Tillåt återhämtning och öka alltid din träning i små doser. Styrketräning i uppbyggnadsskedet kan höja kapaciteten hos dina muskler och därmed möjliggöra en mer effektiv muskelfiberrekrytering. Detta är en absolut förutsättning för att en löpare ska tillgodogöra sig träningen så effektivt som möjligt. Med knappa tre månader kvar till St Olavsloppet, är rådet därför att variera träningen så mycket som möjligt. Och att njuta av vårsolen både på den snö som ligger kvar, och på den asfalt som kommer att vara huvudunderlaget i sommarens härliga löpstafett! Träna på!