Vi har sorg inom St Olavsfamiljen.  Förra fredagen kom ett oväntat och omskakande dödsbud.  Curt Bergquist, ordförande på den svenska sidan, hade avlidit i skidspåret.

Han tyckte att fredagens väder och snöförhållanden var så inbjudande att det var omöjligt att motstå en träningstur. Rent symboliskt sett blev det på sätt och vis ett fint slut för en motionsivrare som Curt. Men naturligtvis både dramatiskt och tragiskt för hans familj och även för St Olavsloppet .

Det finns ett uttryck som kanske låter lite vulgärt, men passar bra: ”Han dog med stövlarna på”. Alltså i full verksamhet.

Curt har varit i loppets ledning drygt halva tiden av loppets existens. Han kom med i Jämtland-Härjedalens Friidrotts-förbunds styrelse 2001 och blev året efter ordförande i den svenska ledningsgruppen för St Olavsloppet.

Då efterträdde han ”loppets fader” Folke Englund, som under några år gjort comeback i ledningen.  Under en mellanperiod hade Gunnar Svedberg varit svensk ordförande. Både Folke och Gunnar har tidigare gått bort.

Curt drev sitt ideella arbete med energi och stor entusiasm. Kontakten med sponsorer var enormt värdefull. Han ledde ledningsgruppen med säker hand och uträttade ett enormt arbete.  Veckan före sin bortgång spikade han en sedvanlig svensk-norsk träff i Enaforsholm. Det mötet – som skulle ha varit i tisdags –  fick hans närmaste man, tävlingsledaren Peter Bring, snabbt avlysa.

Curts bortgång är en stor förlust för oss. Vi har mist loppets verkliga motor samt en fin vän och samarbetspartner.

Störst är naturligtvis sorgen hos hans närmaste, två döttrar med familjer, sambon Kerstin Eriksson, som själv brukar vara verksam i loppet, samt andra närstående.

Curt, som blev 77 år, talade ofta med oss om vikten av att skaffa en efterträdare. Nu har den blivit mer akut och svårare eftersom Curt inte kan medverka.

Vi hade i veckoslutet ett möte i ledningsgruppen för att både diskutera en akut lösning på kort sikt och blicka framåt mot hur vi skall lösa allt för framtiden.

 

Peter Bring          Sören Persson    Thord Eric Nilsson
Tävlingsledare    Kassör                  Mediaansvarig

Samt övriga i Ledningsgruppen.