Musik före, under och efter löprundan kan hjälpa dig att prestera bättre
Musik i öronen kan både göra att löprundan blir roligare och att man springer snabbare. Nu visar forskning att det också är bra att lyssna på musik före och efter löprundan. Brasilianska forskare studerade 15 löpare som sprang 5 km. Deltagarnas hjärnaktivitet, humör och puls uppmättes – och självklart deras löptider. Studien visade att motiverande musik med 110–150 BPM (slag per minut) före ett träningspass gjorde att löparna blev bättre förberedda inför löprundan och att de i genomsnitt kapade ca 35 sek. på sina tider. Ännu bättre effekt hade musiken under själva löprundan – då sprang löparna i genomsnitt 1 min och 20 sek. snabbare på 5 km. I synnerhet under de första 800 meterna var tempot mycket högre än utan musik. Långsam musik (95–110 BPM) efter löprundan förbättrade dessutom återhämtningen och löparna återfick vilopulsen snabbare. Källa: aktivtraning.se