STJØRDAL: Ei stund før jul hadde de vekslingsansvarlige sør for Levanger oppsummeringsmøte om siste utgave av den grenseløse stafetten.

Det var en entydig oppfatning at gjennomføringen i 2015 har vært fremragende. Veldig lite å sette fingeren på. Det som eventuelt var, merket ikke løpere og støtteapparat noe til.

Møteleder Per Richstad sendte en stor takk til alle de som er med og bidrar til å gjøre dette til en stor opplevelse for deltakere og publikum. Anslagsvis 800 personer er i sving i en eller annen funksjon de to dagene på norsk side.

Ved Ranheim ble det benyttet en ny trasse ved sjøen. Noe som blir mulig via den storstilte utbygging i Grillstadfjæra. Ladestien er på den måten forlenget innover.  I dette området er det ikke landet på et endelig framtidig alternativ i og med at utbygging vil foregå ei stund enda. Ved å få løpere bort fra veinettet blir det stadig bedre.

Det kommer også signal om at etappen mellom Gevingåsen og Hommelvik kan få et annet trasévalg. Jernbanesporet mellom Muruvik og Hommelvik er lagt ned, og Malvik kommune har rustet opp jernbanetraséen rundt Svartneset til en fantastisk flott gangvei. Det vil gi en noe lengre etappe men samtidig et nydelig alternativ. Om det blir en realitet skal vi presentere nykomlingen med bilder i god tid før årets arrangement.

Dette vil da bli det andre nedlagte jernbanesporet som tas i bruk i loppet. På etappen mellom Steinvikholmen og Fættenfjord benyttes en gammel jernbanetrase mellom Håmmårsbukta og Langstein kai.

St Olavsloppet søker stadig forbedringer. Mange forandringer er skjedd gjennom de 28 år det har blitt arrangert.  Mener at etappen mellom Malvik og Hommelvik er den eneste som har vært helt lik siden 1988 med bare små justeringer i vekslingsområdene.

Nå er det 6 måneder siden siste utgave, og like langt fram til St Olavsloppet 2016 som blir arrangert mellom 29. juni og 2. juli. Vel møtt til den 29 utgaven av St Olavsloppet.