St.Olavsloppet 2013, tågpassage i Nälden

St Olavsloppets första dag kolliderar med tre tågtider när tågen vid tre tillfällen passerar löpstråket i Nälden. Åtminstone de två första, då St Olavsredaktören fanns på plats,  flöt mycket fint. Vid första passagen var det två motionslag som tvingades stanna och vänta 12 respektive 18 sekunder. Stopp som de berörda senare kompenserades med motsvarande tidsavdrag.
Vid den andra tågpassagen kom inga löpare. Bommarna gick dessutom snabbt, både upp och ner.