Veksling Landfald flytta til Leirådal.
Vekslinga på Landfald mellom etappe 18 og 19 er i 2011 flytta til Leirådal. For løperne betyr det at lengene på etappene 18 og 19 blir litt justert. Nøyaktige lengder kommer etter oppmåling. Traseen blir litt mer kupert på slutten av etappe 18, og mer opp og ned på starten av etappe 19. Høydeprofiler kommer i løpet av ei uke eller to.
Vekslingssted Leirådal har bedre fasiliteter som toalett, etc. enn Landfald .
For bilister vil det bli merka fra RV 757

Flyfoto over etappe 18:

Flyfoto etappe 19.

Biltrase etappe 18 og 19