Klare for start i St Olavsloppet

STJØRDAL: Ansvarlige for vekslingene på dag en hadde nylig en gjennomgang foran årets løpefest. Rutine preger mannskapet og det blir bare noen uvesentlige justeringer.

-Etappe to tar i bruk mer av Ladestien mot Grillstadfjæra. Gir et pluss for løpsopplevelsen.

-Siste etappe mot Levanger vil følge sjøen (Eidsbotn), fra Magneten mot sentrum til kryssing av hovedveien inne i byen.

-Ellers er etappene like med siste år.

-Antall påmeldte lag er i underkant av fjoråret. Et potensial for øking finnes. Svensk side har lavest andel prosent av påmeldte lag. Den negative tendensen bør snus.

-Konklusjon etter 2014. Det fungerte godt.

-Første start i Trondheim er en halv time senere enn i fjor. Start 0730 for pulje 1.

-Etappeansvarlige henstilles til å merke godt og være nøye med plassering av km-skiltene.

-Ved alle vekslinger blir det i år to norske og to svenske flagg for å synliggjøre forbrødringen.