Klasser, regler och tävlingsinformation

Klasser

Motionsklassen

Detta är den största klassen i St Olavsloppet. Här kan alla deltaga oavsett ålder, kön och löpstyrka. Vem som helst kan bilda ett lag och vara med
Lag som är rena klubblag och alla deltagarna är medlemmar i klubben skall vid anmälan kryssa avsett ruta.

 • Klassen är öppen för både kvinnor och män
 • Växling får ske enbart vid växlarna

Motion Damer

Detta är klassen för enbart damer.
Lag som är rena klubblag och alla deltagarna är medlemmar i klubben skall vid anmälan kryssa avsett ruta.

 • Öppen för alla lag bestående av endast kvinnor
 • Växling får ske enbart vid växlarna

Endagars

Endagars är en möjlighet för de lag som vill vara med i St Olavsloppet men känner att det är för mäktigt med fyra dagar,man kan välja att vara med en eller flera dagar.

 • 1 dagars är en endagars stafett dag 1,2,3 eller 4 i St Olavsloppet.

Ultra

St Olav Ultra är loppet för individuella löpare. Ultra arrangeras under dag 2 (torsdag) mellan Levanger och Sandvika och under dag 3 mellan Sandvika och Åre. Det går att springa båda dagarna eller välja en av dem.

Jämtkraft Mini- Olav

De allra yngsta barnen får vara med och känna stämningen i St Olavsloppet. Med nummerlapp och utan tidtagning springer man en kort sträcka.

 • Ett induviduellt lopp för de yngsta ungdomarna 3 – 12 år
 • Alla deltagare får St Olavsloppets medalj
 • Ingen avgift
 • Mini-Olav arrangeras på flera platser under loppet
 • Vi återkommer om tid och plats

Tävlingsinformation

Nummerlappar

Löparna skall bära nummerlapp väl synligt på bröst och rygg, och får ej vikas. Sponsorerna skall vara väl synliga. Brott mot detta bestraffas med tidstillägg. Lagen använder samma nummerlappar hela sträckan både i Sverige och i Norge .

Lagen i motionsklasserna får antalet nummerlappar efter behov.

 • Svenska lag hämtar nummerlapparna på kansliet i Ås. I annat fall kontakta kansliet.
 • Norska lag får nummerlapparna tillsända i mitten av juni.

Viktig att observera informationstexten på baksidan av nummerlapparna!

Stafettband/Chip

Stafettbandet är lika med det chip-armband som delas ut i samband med starten i Östersund dag 1 och får förvaltas ända till målgången i Trondheim och det chip-armbandet skall lämnas över till avlösande löpare.

Borttappat chip-armband ersätts mot en avgift på 1 000 kronor. Det är viktigt att man har med sig chipet till starten varje dag. Har man tappat bort eller glömt chipet vänd er då till sekretariatet.

Vätskekontroller

Vätska serveras ungefär var fjärde kilometer samt vid växlar och målgångar. Egen vätska får delas ut, dock ej från rullande bil, motorcykel eller cykel.
Löpare får ej ta emot vätska från rullande bil, cykel eller motorcykel.
Brott mot denna regel innebär ett tidstillägg för lagen med 5 minuter för varje förseelse.
Cyklister skall följa trafikreglerna.

Transporter

Försök att minska antalet bilar per lag, tänk på miljön!
Tänk även på framkomligheten som är viktig för alla lag och planera er körning. Kör ej fram och tillbaka.
Bilar får ej parkeras vid växeln, respektera trafikvakterna.

Sjukvård

I Sverige får löparna hjälp av distriktsläkare som ställs till förfogande av Jämtlands läns landsting. I Norge får löparna motsvarande service av Röde Kors Hjelpekorps.

Första hjälpen

Loppet följs av ambulanser och utryckningsfordon, som kan tillkallas via funktionärer efter banan. Tävlingsläkare kan ta löpare ur loppet av medicinska skäl, exempelvis vid extrem utmattning och tillstånd av förvirring. Vid varje ordinarie växel finns sjukvårdskunnig person att rådfråga.

Varje tävlingsdag finns läkare i den ambulerande läkarmottagningen vid starten. Mottagningen flyttas sedan till dags etappmålet där den är öppen från det att förste löpare gått i mål tills 30 minuter efter det att målgången avslutats. Läkarna ger råd och hjälp vid såväl skador som sjukdom.

Övrig sjukvård

På den norska sidan finns läkarvaktcentraler i Trondheim, Stjördal och Levanger. I  Sverige finns hälsocentraler i Åre, Järpen, Krokom och Östersund. Dessa är öppna onsdag, torsdag och fredag kl. 8:00 till 17:00. Efter dessa tider kontaktas sjukvårdsupplysningen i Sverige på 1177.

SOS Alarm i Norge 113, i Sverige 112.

Drick tillräckligt!

Undvik att springa om du har feber, är förkyld eller har en infektion i kroppen. Ät frukost som vanligt på tävlingsdagen.
Låt det helst gå tre timmar innan du springer. Håll vätskebalansen under kontroll fram till start. Det finns dryck både vid start och mål. Använd väl insprungna skor. Anpassa klädseln efter vädret, vid kyla ta på mera kläder.
Bär överdragskläder fram till start och direkt efter målgång. Drick vid varje vätskekontroll, annars kan du stumna på slutet, få kramp eller svimma.
Det är bättre för laget att du går i en brant backe än att du kollapsar, håll ditt eget tempo.
Det är lätt att gå ut för hårt och tänk på att en del sträckor är tungsprungna.

Löpande information

Under fliken aktuellt/information finns löpande information.

Regler

St Olavsloppet är en landsvägsstafett där man kan delta oavsett om man är elitlöpare eller motionär. Alla varianter av lagbildningar är möjlig, tex klubblag, företagslag, kompisgäng mm. I damklasserna gäller samma sak med undantag att endast damer/tjejer kan delta.

Gemensamma bestämmelser

 • Tidtagning sker enbart vid växlarna
 • Ett lag får bryta två sträckor och ändå fullfölja tävlingen. Om en löpare bryter får laget samma tid som det lag som i sin klass kommer sist på sträckan, plus ett tillägg av 30 sekunder per kilometer
 • Lagen rekommenderas att på sträckor längre än tio kilometer ej använda löpare som är yngre än femton år
 • Löpare får springa för mer än ett lag
 • Löpning skall ske på den sida av vägen som kilometerskyltarna står på!
 • Klubblag skall uppfylla friidrottens representationskrav
 • Alla löpare som är med under St Olavsloppet deltar på eget ansvar samt ansvarar själv för att man på startdagen är tillräckligt frisk för att man ska kunna genomföra tävlingen
 • Laguppställning skall vara inskriven på hemsidan senast kl.19.00 kvällen innan start

Växlar

Alla växlar har tidtagning. Det är enbart tillåtet att byta/växla löpare vid växlarna. Alla löpare måste springa igenom växlarna (ej förbi).
En del växlar har inte förvarning och speakerservice, men däremot vätska.

Löparklädsel

Löparna i klubblagen skall använda klubbdräkt .
I övriga klasser får lagen fritt designa sina dräkter, det är dock inte tillåtet att springa med bar överkropp.

Omstart

Omstart för vissa lag kan bli aktuellt.

Tävlingsjury

Tävlingsjuryn är högst beslutande organ i St Olavsloppet. Till tävlingsjuryn kan man lämna in protester när det gäller överträdelser av regelverket, dock senast kl.19.00 samma dag och skriftligt. Vid speciella händelser som ej kan regleras av regelverket fattar tävlingsjuryn beslut om åtgärd innan nästa dag.

Juryn består av tre representanter från tävlingsledningen:

 • Öystein Lunnan +4799479323
 • Peter Bring +46702203943

Legg igjen en kommentar

Translate »