Så här går det till

Genomförande virtuella St Olavsloppet

Måndag 28 juni till lördag 3 juni arrangeras det virtuella loppet. Du kan springa i ett lag eller individuellt. Deltagarna springer motsvarande sträcklängder som i det fysiska loppet. Du hittar längden på alla 51 sträckor i sträcköversikten.

Sträckorna kan genomföras var som helst, det viktiga är att längden på respektive sträcka är lika lång som i det fysiska loppet. Varje deltagare tar tid på sina sträckor. Deltar du i ett lag meddelar du tiden/tiderna till din lagledare som i slutändan rapporterar in lagets deltagare och totaltid för laget.

Precis som i det fysiska loppet kan du/ni välja att springa en eller flera dagsetapper. Dagsetapperna är Östersund-Åre (110,2 km), Åre-Sandvika (61,8 km), Sandvika-Levanger (63,3 km) samt Levanger-Trondheim (102,0 km). Varje dagsetapp består av 10 till 17 delsträckor.

Till skillnad från det fysiska loppet kan du och laget välja när ni vill genomföra sträckorna, de behöver inte tas i någon särskild ordning. Det enda kravet som finns är att sträckorna genomförs under perioden måndag 28 juni till och med lördag 3 juli.

Du kan alltså springa det virtuella St Olavsloppet var du än befinner dig. Självklart kan du välja att springa tillsammans med andra (oavsett om du ingår i ett lag eller inte) om du har möjlighet till det.