Inrapportering av resultat

Resultatrapportering

Resultatrapporteringen till virtuella St Olavsloppet sker av lagledare. Rapporteringen görs i en excelfil som du kan ladda ner här.

Filen är uppdelad i fyra flikar, en för varje dagsetapp i virtuella St Olavsloppet. Filen är skrivskyddad så du kan bara fylla i data (namn på löpare och tid på sträcka) i de grönmarkerade fälten. Observera att formatet för att ange tid är [hh:mm:ss]. Om en löpare har sprungit en sträcka på 46 minuter och 13 sekunder fyller du alltså i 00:46:13.

Inrapportering av resultat sker via mail till erica.erjo@gmail.com senast söndag den 4:e juli.

 

Translate »